Herendiensten in het HBO

/

Het Instituut voor Informatica van de HvA bestaat uit vijf bedrijfsunits die evenzovele afstudeerrichtingen verzorgen. Kan het door de beugel dat zij als diploma-eis stellen dat studenten 140 uur hand- en spandiensten verrichten, beloond met 5 studiepunten? Dat is de vraag die Gast13703 aan de goegemeente stelt. Men verwerft deze ‘bedrijfspunten’ met werkzaamheden zoals het verzorgen van onderwijs aan jongerejaars, het ontwikkelen van onderwijsmateriaal of het helpen bij voorlich­tings­bijeenkomsten. De taken zijn dus vergelijkbaar met die van een betaalde student-assistent, met dien verstande dat ze geen geld doch studiepunten opleveren en dat ze (tegenwoordig) tot het verplichte studie­programma behoren.
Naar mijn indruk worden studenten hier onbeschaamd geĆ«xploiteerd. Zulke belangen­verstrengeling tussen bedrijfsunit en opleidingsunit is onaanvaardbaar. Maar vermoedelijk is er niet veel tegen te doen, want binnen de CompetentieGerichte Opleiding zijn er allicht een paar competenties waarmee het uitkeren van deze bedrijfspunten gerechtvaardigd kan worden. Ik denk dat iedereen dik tevreden is zolang de student er een fraai reflectieverslagje aan wijdt in zijn of haar digitale portfolio.
Of zou Gast13703 zich met succes kunnen verzetten tegen de monopoliepositie die het instituut zichzelf aanmeet? In dat opzicht kan men immers spreken van gedwongen winkelnering. Kan Gast13703 het recht opeisen de bedrijfspunten bij een externe leverancier te betrekken?
Bronnen: Goeievraag.nl 11/2/2010; Informatica.hva.nl 2007 en 2009.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Herendiensten in het HBO”

  1. […] ook al worden ze dan gehonoreerd met studiepunten. Begin dit jaar berichtte ik over een hbo-opleiding die het nogal bont maakt. Ook de wo-opleiding Psycho­logie heeft op dit punt een lange […]

  2. […] mogen lopen om die studiepunten te verwerven. Zie ook: Binnenschoolse maatschappelijke stages; Herendiensten; […]

  3. […] hadden moeten nemen? Zie ook: Corveediensten op school, Binnenschoolse maatschappelijke stages, Heren­diensten in het HBO, Proefpersoonuren in het WO, Arbeidsbeloning in […]