Herkansingen afgeschaft

De Universiteit Utrecht voert een restrictief beleid inzake herkansingstentamens. De opleiding Sociale Geografie en Planologie schaft de herkansingen zelfs helemaal af. Dat bericht DUB, het onafhankelijke communicatieplatform van de UU (19/5/2010). Alleen wie kantjeboord gezakt is (met een tentamencijfer tussen 5,00 en 5,49) en aan alle aanwezigheids- en inspanningsverplichtingen voldaan heeft, kan recht doen gelden op een verlengd tentamen en kan dan maximaal een zes halen. Als men niet voor het verlengde tentamen in aanmerking komt of voor dat verlengde tentamen zakt, moet men volgend jaar het hele vak doubleren (Studiegids, p.18-19).
De wetgever schrijft voor dat de faculteit vastlegt hoeveel malen per studiejaar de gelegenheid wordt geboden tot het afleggen van de tentamens (art. 7.13 WHW). En wat het bindend studieadvies in de propedeuse betreft, stelt de wetgever als eis dat ‘de desbetreffende opleiding zorgt voor zodanige voorzieningen dat de mogelijkheden voor goede studie­voort­gang zijn gewaarborgd’ (art. 7.8b WHW). Het is dus de vraag of deze tentamenregeling in juridisch opzicht door de beugel kan. Maar behalve een juridische meetlat kan men ook een strengere, ethische meetlat aanleggen. Valt de regeling in ethisch opzicht te rechtvaardigen?
Lees verder … (PDF)

3 reacties op “Herkansingen afgeschaft”