Heroverweging Maatschappelijke Stage (II)

/

Een ruime kamermeerderheid wil de Maatschappelijke Stage (MaS) in het voortgezet onderwijs wegbezuinigen (VK 4/2/2014): scholen zijn niet langer gebonden aan de verplichting een dergelijke stage in hun curriculum op te nemen. Ik vind dat god­geklaagd. Weliswaar is de MaS naar mijn mening een wettelijk wangedrocht, maar het is maat­schappelijk onaanvaardbaar dat de wetgever zich een zwabberbeleid permitteert (Parool 2/2/2014). Het is godgeklaagd dat een wettelijke verplichting die per 1/8/2011 na gedegen voorbereiding geĆ«ffectueerd is, na drie jaar om budgettaire redenen ongedaan wordt gemaakt. Met dit gegoochel maken de coalitiepartners VVD en PvdA zich jegens leerlingen en scholen schuldig aan ondermijning van het rechtszekerheidsbeginsel en dus aan ondermijning van de rechtsstaat.
Bovendien is het bedroevend dat de vier wangedrochtelijke randvoorwaarden voor het inzetten van de MaS ongemoeid worden gelaten: als scholen vasthouden aan een ver­plichte MaS binnen hun curriculum, mogen ze niet tegemoetkomen aan leerlingen die vmbo-beroepsstages, betaalde baantjes of mantelzorgactiviteiten als vervangende MaS willen laten aftekenen. Maar omgekeerd wordt scholen niets in de weg gelegd wanneer ze binnenschools vrijwilligerswerk als vervangende MaS honoreren.

Wil je reageren op dit blogbericht? Schrijf dan een reactie op je eigen site en stuur een trackback naar https://onderwijsethiek.nl/onderwijs/heroverweging-maatschappelijke-stage-ii/trackback/ of stuur je reactie per e-mail en vermeld daarbij de permalink van ons bericht (HTML-codes zijn toegestaan).