Heroverweging Maatschappelijke Stage

/

De demissionaire CDA-minister van Onderwijs ziet de bui al hangen: als VVD en PvdA samen in de regering komen, schaffen ze de verplichte Maatschappelijke Stage af (Trouw 24/9/2012). Volgens mij kunnen de nieuwe landsbestuurders het niet maken om op die manier de continuïteit van het onderwijsbeleid te ondergraven. Maar er is voldoende reden om vier onvolkomen­heden van de wet te corrigeren.
Volgens de wet (WVO art.1) is het doel van de Maatschappelijke Stage (MaS) ‘het verwerven van vaardigheden ten behoeve van het functioneren in de maatschappij’, waarbij onbezoldigde vrijwilligersactiviteiten slechts als middel gelden om dat doel te bereiken. Hiermee komt een eerste onvolkomenheid van de wet aan het licht. In de beroepsgerichte leerwegen van het VMBO wordt dat doel al via andere middelen bereikt, namelijk via beroepsstages. Voor de betrokken leerlingen kan de verplichte MaS dus zonder bezwaar geschrapt worden: zij kunnen de beschikbare onderwijstijd wel beter gebruiken.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

4 reacties op “Heroverweging Maatschappelijke Stage”

  1. Ook D66 staat kritisch tegenover de Maatschappelijke Stage. Dat kwam bijvoorbeeld naar voren in een radiorapportage van het EO-programma Dit is de Dag (12/1/2011). Ze stelden er vervolgens kamervragen over. Ook de scholierenorganisatie LAKS beziet de MaS met gemengde gevoelens, al is de MaS-verplichting tot 30 uur teruggebracht.

  2. […] de kindregelingen voor inkomensondersteuning van ouders versoberd. Tot veler verbazing wordt ook de Maatschappelijke Stage afgeschaft. Mede in verband daarmee worden de wettelijke normen inzake de onderwijstijd […]

  3. De staatssecretaris kondigt aan dat scholen zelf mogen bepalen of de MaS een verplicht onderdeel van hun programma blijft (1/7/2013). Je zou dan verwachten dat OCW tegelijkertijd het wetsvoorstel indient om deze nieuwe beleidslijn door het Parlement te loodsen. Nee, de aankondiging blijft vooralsnog een losse flodder. Wel heeft OCW op 15 mei het initiatief genomen tot een internetconsultatie, waarbij het eerste concept van het wetsvoorstel uit de doeken is gedaan.

  4. […] Heroverweging Maatschappelijke Stage (II) […]