Herstelrecht bij Tandheelkunde

/

Dertien oversexte mannetjes, studenten Tandheelkunde van de Dalhousie University, hebben zich bestendig aan onprofessioneel gedrag schuldig gemaakt. Plaats van handeling: Halifax, aan de Oostkust van Canada. Jaarlijks worden maximaal 38 studenten tot de vierjarige opleiding Tandheelkunde toegelaten, nadat ze een gedegen bachelorprogramma voltooid hebben. Dertien van hen hadden zich sinds hun eerste opleidingsjaar verenigd in een besloten Facebookgroep, waar ze zich uiterst onprofessioneel over hun vrouwelijke collegastudenten uitlieten. Toen dat december jongstleden uitlekte, halverwege hun afstudeerjaar, dienden de getroffen vrouwen een klacht in. De schuins­marcheerders werden per omgaande uitgesloten van de klinische training. Alom werd geroepen dat ze met een Judicium Abeundi uit de opleiding moesten worden verwijderd, maar op verzoek van de klaagsters sloeg men een herstel­rechtelijke weg in: laat hen de schade herstellen die ze hebben aangericht en laten ze hun leven beteren. Voor de faculteit was daarbij ook een formele diplomavoorwaarde in het spel. Studenten krijgen namelijk geen tandarts­diploma als ze jegens patiënten of collega’s tekortschieten in professionele integriteit. Afgelopen januari startte een intensief traject van ‘restorative justice’, waarbij zowel vertegenwoordigers van de studieleiding als vele leden van hun jaargroep betrokken waren. Overigens omvatte het hersteltraject maatregelen die mede als vergeldende straf ervaren zullen zijn: niet alleen liepen ze door hun klinische schorsing ernstige studievertraging op, maar ook gingen ze akkoord met een taakstraf van 150 uur community service.
Bron: CBC News (15/12/2014, 15/1/2015), Education News (18/3/2015, 16/9/2015)
Zie ook: Medisch Contact (9/2/2007), Protocol Iudicium Abeundi (2010), Onderwijsethiek.nl (29/4/2011)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Herstelrecht bij Tandheelkunde”

  1. Welke schade hebben de dertien mannetjes berokkend? Door hun vuilschrijverij op Facebook hebben zij het respect ondermijnd dat zij aan hun vrouwelijke collega-studenten (en aan hun toekomstige tandheelkundige collega’s) verschuldigd zijn. Des te erger is dat ze daarbij met name genoemde collega-studenten (waaronder lesbiennes) als mikpunt van hun vuilschrijverij kozen. Verder hebben zij door het bekend-worden van hun vuilschrijverij, in vereniging gepleegd, het vertrouwen van hun vrouwelijke collega-studenten (hun toekomstige tandheelkundige collega’s) in hun professionele collegialiteit en integriteit, en meer in het algemeen het vertrouwen van vrouwelijke tandartsen in de collegialiteit en integriteit van hun mannnelijke collega’s, alsmede de reputatie van (en het publieke vertrouwen in) de beroepsgroep en van Dalhousie ondermijnd.

  2. De beide artikelen in Education News zijn geschreven door Julia Steiny. Ze is een vurig voorvechtster van de herstelrechtelijke benadering van normoverschrijdend gedrag. Met name kan op die manier voorkomen worden dat grote aantallen kinderen en jongeren geschorst en van school gestuurd worden en kan de schoolhouse-to-jailhouse track (the school-to-prison pipeline) doorbroken worden. In Nederland houdt het Expertisecentrum voor herstelrecht in het onderwijs (Echo) zich daarmee bezig.