Het Actieplan Polarisatie en Radicalisering

/

Het Kabinet heeft op 27/8/2007 een Actieplan uitgebracht om maatschappelijke polarisatie en radicalisering te voorkomen, te belemmeren en in te dammen. Daarbij heeft men vooral rechts-extremisme en moslim-extremisme op het oog. Men wil drie doelen realiseren: a) preventie door scholing, stages en werk, b) extremisme vroegtijdig signaleren en c) extremisme de kop indrukken. Het onderwijs kan een belangrijke preventieve rol vervullen door het bestrijden van discriminatie en maatschappelijke uitsluiting. Maar heeft de school tevens een taak op het gebied van de doelstellingen (b) en (c)?
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Het Actieplan Polarisatie en Radicalisering”

  1. Het Amsterdamse Onderwijsadviespunt Radicalisering (AOR), onderdeel van het expertisecentrum VIOS (Veiligheid in en om School), heeft na één jaar zijn deuren gesloten (Het Parool 24/9/2007). Er bleek bij de scholen nauwelijks animo te zijn om van de diensten van het adviespunt gebruik te maken. In de Eindrapportage AOR wordt dit onder meer toegeschreven aan ‘beroepsethische dilemma’s van leerkrachten en docenten’ (p.13). In het kader van het VIOS-project Docenten en Radicalisering tracht men deze dilemma’s te verhelderen.

  2. […] ‘depressed or isolated students’ zouden vatbaar zijn voor radicalisering. Net zoals eertijds in Nederland, worden door het Home Office trainingen aangeboden om risicostudenten te identificeren […]