Het banga-lijstje

/

Mag je een vijftienjarige leerling van school sturen als hij/zij de schoolregels ernstig overtreden heeft? Ja natuurlijk, zegt de Haagse kortgedingrechter. Mag dat ook als hij/zij een lijstje heeft opgesteld van meisjes die gemakkelijk tot seks te verleiden zijn? Ja zeker, zegt de kortgedingrechter. En geldt dat nog steeds als dat lijstje niet openbaar is gemaakt en slechts enkelen het hebben ingezien? Ja, ook dan nog, zegt de kortgedingrechter. Tot zover een krantebericht d.d. 20/2/2013 (AD/ANP, Nu.nl/Novum). Maar er rijzen bij mij wel een paar vragen over de rechtsgang die de school in acht moet nemen.
(1) Moet de school zich ervan vergewissen of er sprake is geweest van laster, waarbij de opsteller niet aannemelijk kan maken dat de betrokken meisjes gemakkelijk ‘zu haben’ zijn?
(2) Moet de school zich ervan vergewissen of er sprake is geweest van smaad, waarbij de intentie van de opsteller is geweest de reputatie van seksueel benaderbare meisjes aan te tasten?
(3) Kan men van smaad spreken als de opsteller het belang van deugdzame klasgenoten voor ogen heeft gehad en hen met de zwarte lijst heeft willen waarschuwen tegen de verzoekingen van vrije meiden?
(4) Kan men van smaad spreken als een vrouwelijke opsteller de intentie heeft gehad losbandig gedrag aan de kaak te stellen en de deugdzaamheid van haar vrouwelijke klasgenoten te bevorderen?
(5) Kan men van smaad spreken als de opsteller niet een zwarte maar een witte lijst heeft willen opstellen en medeleerlingen dus heeft willen attenderen op benaderbare meisjes die wel ‘in’ zijn voor een seksueel getinte date?
(6) Moet de school in dat geval motiveren waarom het opstellen van deze witte lijst naar haar oordeel in strijd is met de schoolregels (bv. respectering van de privacy of be­teugeling van ongewenste omgangsvormen)?
(7) Is het opstellen van zwarte en witte lijsten te allen tijde uit den boze of geldt dat alleen voor een lijst met seksueel benader­bare meisjes? Ik zal veertien beknopte casussen aandragen: waar ligt de grens?
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Het banga-lijstje”

  1. VOS/ABB (31/3/2012) wijdde een artikel aan de vraag of gedupeerde meisjes aangifte bij de politie moeten doen.

  2. Mijn blogbericht ging niet over de school in kwestie, maar hierbij geef ik toch wat achtergrondinformatie. Het gaat om de Christelijke Scholengemeenschap De Goudse Waarden. Iedereen is welkom: de christelijke grondslag moet wel gerespecteerd maar hoeft niet onderschreven te worden. Doch het eerste lesuur begint met een klassikale bijbelse dagopening (OASE). En bij de verzuimgronden in de schoolgids wordt geen gewag gemaakt van godsdienstige plichten van andersdenkenden. Op de foto-albums staan veel meisjes met lange broeken, maar geen enkel meisje met een hoofddoek: is het dragen van een hoofddoek verboden? In de schoolgids staan tien omgangsregels en een pestprotocol, maar er staat niets over een hoofddoekverbod. Het zou nog in het Leerlingenstatuut kunnen staan, doch de pdf-link werkt (vandaag) niet.
    Hypothese: was het banga-lijstje een symptoom van het feit dat moslimjongeren zich op deze school niet geaccepteerd voelen en dat ze zich geroepen voelen hun cultureel- en religieusgeïnspireerde afwijzing van voorhuwelijkse seks op deze wijze te uiten? Hun ouders hebben voor een christelijke school gekozen omdat ze hun kinderen wilden beschermen tegen de seculiere ‘zedenverwildering’. En hun kinderen maken nu een statement: we worden heen-en-weer geslingerd tussen onze jeugdige driften en onze islamitische identiteit, en we willen onze kuise islamitische zusters uitdrukkelijk laten weten dat we achter hen staan. De banga-lijst is dus eigenlijk bedoeld als een witte lijst: wie er niet op staat, is gezegend. De beste manier om banga-lijsten te bestrijden, is intrekking van het verbod op het dragen van een kuise hoofddoek.

  3. Studentes van de VU-faculteit Geneeskunde zijn getroffen door een bangalijst op Facebook (NOS 12/12/2015). Op een blog van AMS-advocaten (5/4/2012) wordt uitgelegd wat je ertegen kunt doen. De derde hyperlink in noot 1 van mijn blogbericht werkt trouwens niet; ziehier de juiste link.