Het binnenmilieu op school

/

‘Binnenlucht in meeste Belgische scholen is niet gezond’, kopte De Standaard (25/9/2007). Het artikel verwijst naar de uitkomst van een onderzoek van de Belgische consumentenbond, gepubliceerd in het octobernummer van Test GezondĀ­heid. Dat er ook in Nederland nog heel wat moet gebeuren voordat elke school een gezond binnenmilieu heeft, wordt wel duidelijk als men het OCW-dossier Schone School en de SenterNovem-site Frisse Scholen bezoekt. Eind vorig jaar rapporteerde TNO over Het effect van ventilatie op de cognitieve prestaties van leerlingen op een basisschool en juni 2007 verscheen bij de T.U. Delft een Literatuurstudie scholen en kindercentra: Binnenmilieu, gezondheid en leerprestaties.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.