Het creationisme van dr. Tom McMullen

/

Ooit beging ik nogal een blunder tegenover een docent in de Geschiedenis der Wiskunde. In mijn onwetendheid debiteerde ik de veronderstelling dat zijn vak niet zo hoog staat aangeschreven in de pikorde van het wiskundig onderzoek en onderwijs. Hij wees mij terecht en bracht me onder ogen dat kennis van het gedachtengoed der voorvaderen een belangrijke input vormt voor de hedendaagse beoefening der wiskunde. Geldt dat evenzo voor de Geschiedenis der Natuur­wetenschappen?
Dat vak wordt beoefend door dr. Emerson Thomas McMullen [Georgia Southern University (GSU)]. Met zijn bachelordiploma in de Chemische Technologie en zijn masterdiploma’s in Technische Bedrijfskunde en Geschiedenis & Filosofie der Natuur­wetenschappen heeft hij zeker recht van spreken. Maar hij is tevens gegrepen door de ideeën van het Creationisme en Intelligent Design. Hem wordt nu verweten dat hij die geloofsopvattingen op college presenteert alsof het wetenschappelijke hypothesen zijn, op gelijke voet met de evolutietheorie van Darwin. Mag hij het tegenover zijn studenten doen voorkomen dat deze ideeën méér zijn dan vóórwetenschappelijke dwalingen? Volgens zijn opponenten heeft dat geen pas in een weten­schappelijke behandeling van de Geschiedenis der Natuurwetenschappen. Volgens hen tracht hij zijn geloofsopvattingen ex cathedra te verbreiden en maakt hij zodoende misbruik van zijn positie als docent aan een openbare universiteit. Een extra probleem is dat McMullen ook betrokken is bij het onderwijs in de World History, dat iedere jongerejaars GSU-student verplicht is te volgen. Daar presenteert hij eveneens zijn creationistische ideeën.
Bron: Inside HigherEd (26/11/2014), The George-Anne (5/11/2014)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Het creationisme van dr. Tom McMullen”

  1. Op 5 december heeft Mcmullen een schriftelijke waarschuwing gekregen van de faculteitsdecaan dat hij zijn undergraduate cursussen niet langer mag gebruiken om zijn godsdienstige opvattingen te ventileren (Statesboro Herald 20/12/2014).