Het wetsvoorstel van Halbe Zijlstra

/

Gisteren heeft staatssecretaris Zijlstra (VVD) het wetsvoorstel Verhoging Collegegeld Langstudeerders naar de Tweede Kamer gestuurd. Het is mede-ondertekend door zijn partijgenoot Frans Weekers (Financiën) en EZ-minister Maxime Verhagen (CDA). Waar gaat het over? Een student die op 1 september 2007 gestart is met de driejarige voltijdse bacheloropleiding Geschiedenis in Groningen moet met ingang van 1 sep­tember 2011 jaarlijks 3000 euro extra college­geld betalen zolang hij (na vier inschrijvingsjaren bij deze opleiding) niet geslaagd is voor het Groningse bachelor­diploma Geschiedenis. Hetzelfde geldt voor zijn medestudent die op 1 september 2007 gestart is met de vijfjarige deeltijdse bacheloropleiding Geschiedenis in Groningen. Dat laatste lijkt me bizar, maar de indieners laten er geen twijfel over bestaan: dat is wat ze willen.
Voor het overige is er is geen touw aan vast te knopen. Sinds 1965 heb ik heel wat hogeronderwijswetgeving zien passeren, maar nog nooit heb ik zoveel broddelwerk bij elkaar gezien. Dat komt doordat de gehanteerde begrippen niet voldoende gedefinieerd zijn. De indieners bedoelen, naar ik vrees, dat onze Groningse student dit verhoogde collegegeld eveneens moet betalen als hij, na zijn eerste studiejaar om­gezwaaid naar de driejarige bacheloropleiding Bestuurskunde (of naar de vierjarige HBO-opleiding Journalistiek), op 1 september 2011 nog steeds geen bachelor­diploma heeft behaald. Maar bij gebrek aan heldere begripsbepalingen laat de voorgestelde wetstekst dat soort dingen vooralsnog in het duister.
Zoals bekend is de langstudeerdersmaatregel die nu wordt voorgesteld, uit de koker van coalitiepartner CDA afkomstig. De VVD is daar nooit voorstander van geweest. Het lijkt erop dat de VVD aanstuurt op een potje destructieve Verelen­dung om aan te tonen dat de CDA-ideeën geen maatschappelijk draagvlak hebben, onvoldoende geld opbrengen of zelfs onuitvoerbaar zijn. Vervolgens tovert de VVD haar eigen konijn uit de hoed: zullen we de collegegeld­toeslag toch maar vergeten en gewoon de prestatiebeurs afschaffen?

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

5 reacties op “Het wetsvoorstel van Halbe Zijlstra”

 1. Ik ben een edublogger: een burgerjournalist. Ik zal mijn Breaking News nog een keer in andere woorden herhalen, zodat je echt begrijpt hoe de vork in de steel zit. Je bent een student die in 2007 gestart is met de deeltijdopleiding Geschiedenis. Je hebt een halve baan naast je studie en je krijgt geen studiefinanciering. Deze bacheloropleiding duurt volgens het boekje vijf à zes jaar. Op 1/9/2011 begin je aan je vijfde studiejaar. Volgens de bepalingen van het wetsontwerp ben je een langstudeerder en betaal je met ingang van 1/9/2011 een straftoeslag van 3000 euro op je collegegeld. De Raad van State vindt dat onredelijk: niet alleen omdat een rechtvaardige wetgever niet zomaar mag inbreken in lopende studiecontracten maar ook omdat in dit geval van studievertraging geen sprake is. Doch de staatssecretaris houdt voet bij stuk. Niet te geloven? Het staat allemaal zwart op wit!

 2. Gelukkig heeft het ministerie gisteren een Factsheet Langstudeerdersmaatregel uitgebracht. Nu weten de studenten tenminste exact waar ze aan toe zijn. Toch? Of is er misschien aanleiding voor kamervragen: geachte staatssecretaris, zou u per omgaande met een gedetailleerd overzicht over de brug willen komen over de gevolgen van het wetsvoorstel voor onderscheiden studentencategorieën? Dat lijkt me wel handig, want dan kunnen de betrokkenen alvast gaan sparen. Als uw plannen doorgaan, krijgen de langstudeerders immers binnen het half jaar de verhoogde factuur van DUO in de bus!

 3. Het Hoger Onderwijs Persbureau (Trajectum 16/2/2011) geeft wat cijfers betreffende deeltijdstudenten in het HBO.
  Nu maar wachten op de behandeling van het wetsontwerp 32618 in de (Vaste Onderwijscommissie van de) Tweede Kamer.
  De meest uitgebreide samenvatting van het wetsontwerp is te vinden op de site van de Universiteit Leiden. Andere instellingen hebben tot nu toe niet de moeite genomen om te proberen het wetsontwerp te ontcijferen, en ook OCW laat het afweten.
  UPDATE: Het Hoger Onderwijs Persbureau (Observant 24/2/2011) inventariseerde reacties in den lande over de langstudeerdersmaatregel voor deeltijdstudenten.

 4. Zei ik het niet?! De universiteiten willen voorstellen de voorgenomen wettelijke collegegeldtoeslag voor langstudeerders af te blazen. In plaats daarvan moeten de studiebeurzen worden afgeschaft, dus ook in de bachelorfase, en moeten de universiteiten het recht krijgen zelf de hoogte van het collegegeld van langstudeerders te bepalen. Dat bericht Ricus Dullaert (Trouw 25/2/2011). Zouden VVD, CDA en PVV gevoelig zijn voor deze VSNU-lobby?

 5. Kamer eist opheldering over langstudeerder…

  Hoe definieert u een langstudeerder? De leden van de Tweede Kamer hebben nog steeds geen flauw idee wat staatssecretaris Halbe Zijlstra (VVD) precies bedoelt in zijn wetsontwerp. Of doen ze in deze verkiezingsperiode nog even alsof hun neus bloedt? De …