Hetze tegen onze school? (II)

/

Zijn er aanwijzingen dat er door het ministerie en door gemeentelijke overheden actief campagne wordt gevoerd tegen het stichten en voortbestaan van islamitische scholen? Deze scholen passen niet in het beleid gericht op vermindering van etnische segregatie. Ze zijn een doorn in het oog van de tegenstanders van een multiculturele samenleving, die vinden dat allochtone minderheden zich zo snel mogelijk moeten assimileren aan de autochtone Nederlandse cultuur. En ze vormen (al dan niet terecht) een van de speerpunten van het beleid gericht op burgerschapsvorming en voorkoming van polarisatie en radicalisering. Maar is er aanleiding om een doel­gerichte campagne te vermoeden, met het doel onderwijs op islamitische grondslag het leven zuur (of zelfs onmogelijk) te maken?
In 2007 berichtte ik over het ’themaonderzoek’ dat door de Onderwijsinspectie en de OCW-accountants in gang was gezet. Het thema was dat de stofkam moest worden gehaald door alle 42 islamitische scholen in Nederland. Dat riekte naar een doel­gerichte campagne. Vervolgens was er het rumoer rond twee islamitische scholen van voortgezet onderwijs, die met intrekking van de bekostiging werden bedreigd. Ik schreef met name over Ibn Ghaldoun in Rotterdam; maar ook het Islamitisch College Amster­dam kwam in de gevarenzone.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Hetze tegen onze school? (II)”

  1. De school is inmiddels gestart met de campagne ICA Moet Blijven, onder meer met een handtekeningenactie.
    Zie ook de steunbetuiging van blogger Bart Voorzanger, die al eerder met veel kennis van zaken over het islamitisch onderwijs in Amsterdam schreef.
    UPDATE: De Republiek Allochtonië (13/2/2011) bericht dat docenten van het ICA aan een doorstart werken.
    UPDATE: En Bart Voorzanger (17/2/2011) zet nog wat puntjes op de i.