‘Hetze tegen onze school’

/

Met die kop citeert verslaggeefster Charlotte van Genderen leerlingen van de Islamitische Scholengemeenschap Ibn Ghaldoun (Algemeen Dagblad 19/5/2008). De Gemeente Rotterdam heeft de subsidiekraan voorlopig dichtgedraaid en 2,5 ton subsidie en huurschuld teruggevorderd, nadat de Onderwijsinspectie de ISG half december als ‘zeer zwak’ gekwalificeerd had. Begin april bevestigde de inspectie dit oordeel in de definitieve versie van haar kwaliteitsrapport. Eén van de aanbevelingen van het inspectieteam is dat de huisvesting verbeterd moet worden (de school zit in verpauperde panden), maar de Gemeente wil daar niet aan meewerken zolang de kwaliteit niet op orde is (Algemeen Dagblad 17/5/2008). Is dat een hetze tegen het islamitisch onderwijs? In elk geval zijn de kwaliteitsproblemen geenszins beperkt tot de islamitische zuil: in het recente Onderwijsverslag 2006-2007 (p.73) rapporteert de inspectie dat 39% van de middelbare scholen in de vier grote steden ‘zwak’ tot ‘zeer zwak’ van kwaliteit zijn en dat met name scholen met een vmbo-afdeling daartoe behoren.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

7 reacties op “‘Hetze tegen onze school’”

 1. Onderaan het bericht stond een overzicht van onderwijspolitieke ontwikkelingen waarmee islamitische scholen in de afgelopen acht jaar geconfronteerd werden (en worden). Ik heb één beleidslijn over het hoofd gezien: het gemeentelijke désegregatiebeleid dat sinds 2006 gevoerd wordt. Zie mijn bericht onder de titel Gemengde school.

 2. De staatssecretaris Van Bijsterveldt heeft op 4/6/2008 antwoord gegeven op vragen van het kamerlid Bosma.

 3. Het dagblad De Morgen bericht dat de onderwijswethouder het vertrouwen in het schoolbestuur heeft opgezegd, daar de door de school toegezegde verbeteringen volgens hem geen hout snijden. Begrijpen doe ik het niet. Heeft de wethouder verstand van onderwijskwaliteit? Had hij niet een nieuw oordeel van de Onderwijsinspectie moeten afwachten?
  RTV Rijnmond bericht op 11/7/2008 dat het bestuur van Ibn Ghaldoun teleurgesteld is door het optreden van de CDA-wethouder: ‘Op dit moment zijn er onder leiding van twee zeer ervaren interim managers duidelijk verbeteringen in de school te constateren op basis van een verbeterplan dat door de inspectie is goedgekeurd. We zijn teleurgesteld in de actie van de wethouder. We hadden meer steun en betrokkenheid verwacht’, verklaart het schoolbestuur.

 4. De school daagt de wethouder voor de rechter omdat hij volgens haar vóór zijn beurt gesproken heeft, zo bericht het Algemeen Dagblad (22/7/2008). De Onderwijsinspectie heeft het verbeterplan van de school namelijk goedgekeurd en dan hoort de wethouder zich hangende de verbeterprocedure koest te houden, vindt de school.

 5. Het Nederlands Juridisch Dagblad (8/8/2008) bericht dat de rechtbank in kort geding uitspraak heeft gedaan ten gunste van de school: de wethouder heeft onrechtmatig gehandeld door de ouders in een brief te adviseren hun kinderen van school te halen en moet die brief rectificeren. De rechtbank merkt op dat er in Rotterdam nog drie andere ‘zeer zwakke’ v.o.-scholen bestaan, maar dat deze door de wethouder buiten schot zijn gelaten. Dit vonnis geeft enige steun aan het idee dat de wethouder een hetze voert tegen het islamitisch voortgezet onderwijs in de Maasstad.
  In de provincie Groningen is ondertussen een andere discussie geëntameerd, die van belang is bij de beoordeling van deze Rotterdamse kwestie. Volgens Herman Godlieb, hoofd ener basisschool in Nieuwe Pekela, is de beslissing van de Onderwijsinspectie om een onderwijsinstelling als ‘zeer zwakke school’ te etiketteren, boterzacht. Men gaat vooral op de numerieke opleidingsrendementen af , waarbij vaak te weinig gecorrigeerd wordt voor de samenstelling van de leerlingenpopulatie (risicoleerlingen, taalachterstanden, ouderlijk milieu) en waarbij geen objectieve benchmarks voor het beoordelen van de onderwijskwaliteit gehanteerd worden. Bron: De Volkskrant (18/8/2008, Inspectie vergalt plezier onderwijzers; Leeuwarder Courant (18/8/2008); De Weging Gewogen.

 6. De gemeente, tegen het vonnis van de rechtbank in beroep gegaan, krijgt gelijk van het gerechtshof in Den Haag (7/7/2009).
  Elsje Dijkstra (De Volkskrant 7/7/2009) wijst erop dat de VMBO-afdeling van Ibn Ghaldoun volgens de Trouw-gegevens inmiddels uit de gevarenzone is gekomen.

 7. De Besturenraad van protestants-christelijke scholen klaagt erover dat de autonomie van bijzondere scholen wordt uitgehold door de bemoeienis van de gemeenten (5/11/2009).