Hier spreekt men Nederlands

/

Een leerling van het Cosmicus Montessori Lyceum (CML) te Amsterdam stapt naar de rechter omdat hij meent dat de school hem ten onrechte heeft verwijderd wegens overtreding van de schoolregels (Metro 4/2/2013). De stichting Cosmicus heeft nauwe banden met Turkije en meer in het bijzonder met de islamitische Gülenbeweging, maar de school maakt deel uit van de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA) en ontwikkelt zich tot een normale Nederlandse school voor allochtone én autochtone wereldburgers.
Welke schoolregels heeft leerling D. overtreden? Hij is in 2009 als vijftienjarige jongen van Turkije naar Nederland verhuisd en kwam vorig jaar september, na een internationale schakelklas en een havo-traject bij een andere MSA-school, in havo-4 van het CML terecht (Not Deleted 25/11/2012, 1/12/2012). Alras werd hij geconfronteerd met een ongeschreven schoolregel: hier spreekt men Nederlands, zowel tijdens als buiten de lessen. Hij sprak inmiddels vloeiend Nederlands, maar hij vond het een onredelijke eis dat hij zelfs buiten de lessen geen Turks mocht praten met Turkstalige schoolgenoten. Hij werd evenwel door de school onder druk gezet en tekende onder protest een op naam gesteld voertaalcontract. Toen hij tot driemaal toe op contract­breuk betrapt werd, is hij van school gestuurd.
Naar verluidt was er wel méér aan de hand. Hij is actief in de seculiere Federatie van Nederlands-Turkse Jongerenorganisaties en is een fan van Atatürk, de vader van het Turkse secularisme en nationalisme. Het is denkbaar dat de school hem liever kwijt dan rijk was. Maar afgezien daarvan rijst de ethische en juridische vraag: heeft de school hem mede op grond van contract­breuk mogen verwijderen?
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Hier spreekt men Nederlands”

  1. […] Hier spreekt men Nederlands (II) […]

  2. In Gent heeft de onderwijswethouder scholen verboden allochtone leerlingen te straffen als ze op school hun moedertaal spreken (De Morgen 10/4/2014).