HNL: lees eerst de bijsluiter!

/

In een artikel van Gerard Reijn (De Volkskrant 19-5-2007) wordt de geestelijke vader van Het Nieuwe Leren, Robert-Jan Simons, geciteerd. Hij stelt dat Het Nieuwe Leren (HNL) vooral bedacht is om drie opleidingsdoelen te realiseren:

  • optimalisering van het vermogen om samen te werken (getraind door samenwerkend leren);
  • optimalisering van het probleemoplossend vermogen (getraind door competentiegericht, context-rijk, praktijkgericht leren); en
  • optimalisering van het vermogen om levenslang te leren (getraind door zelfverantwoordelijk leren).

Simons heeft niet zozeer de pretentie dat HNL effectiever is om kennis over te brengen, maar veeleer om leerlingen/studenten te helpen deze drie basale competenties te verwerven, die in het traditionele onderwijs verwaarloosd worden. Hij waarschuwt dat de didactische principes van Het Nieuwe Leren met wijsheid moeten worden toegepast. Die waarschuwing kan ook aldus worden verwoord: trek de HNL-medicijnen niet onbedachtzaam uit de doos, maar lees eerst de bijsluiter! Het Nieuwe Leren is geen panacee, maar een aanvulling op het didactische instrumentarium dat moet worden ingezet om oude en nieuwe opleidingsdoelen te bereiken.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “HNL: lees eerst de bijsluiter!”

  1. In Trouw (17/2/2010) schrijft onderwijsredacteur Hanne Obbink over de toekomst van Het Nieuwe Leren.