Hoe voorkom je spieken?

/

Als we de BNN-serie De School mogen geloven, wordt er in het Nederlandse voortgezet onderwijs enorm veel gespiekt. Klopt het inderdaad dat vele scholen niet in staat zijn hun taken met betrekking tot de toetsing van leerresultaten adequaat te ver­vullen? Ongebrei­deld spieken maakt dat leraren niet meer bij machte zijn de leerlingen betrouwbare feedback te verschaffen en sturing te geven aan hun leerproces. En┬áhet wordt dan onmogelijk hun vorderingen adequaat te beoordelen, daarvan op betrouwbare wijze verslag te doen in tussen- en eindrapporten en op basis daarvan beslissingen te nemen over hun school­loopbaan. Hoe kunnen we spieken voorkomen, of omgekeerd: welke factoren werken spieken in de hand?
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Hoe voorkom je spieken?”

  1. […] Hoe voorkom je spieken? (II) […]

  2. Ik ben een tiende factor vergeten. Zou men de neiging tot spieken tijdens de (summatieve) toets-voor-cijfer kunnen reduceren door de leerling betere mogelijkheden tot (formatieve) zelftoetsing te bieden bij het uitvoeren van zijn of haar leertaken en bij het voorbereiden van de summatieve toets? Door het ontbreken van doelmatige faciliteiten en procedures voor zelftoetsing is het risico groot dat gemotiveerde leerlingen te laat, namelijk pas tijdens de (summatieve) toets, ervaren dat ze de stof nog niet onder de knie hebben. Om de resulterende frustratie het hoofd te bieden, nemen ze hun toevlucht tot spieken.