Hoera, een gratis laptop!

/

In Deventer (Rivierenwijk) hebben de basisscholieren een laptop gekregen, zowel voor school- als thuisgebruik (Volkskrant 5/2/2010). Een mooi streven, maar wat vindt de schoolarts daarvan? Op de foto zien we een werksituatie die alle ARBO-normen tart.
Wat me trouwens opvalt, is dat in de brochure Gezond Computeren op School (Kennisnet 2007) niets over een minimale beeldschermgrootte gezegd wordt. Er wordt slechts gesteld dat de laptop ergonomische nadelen heeft (p.11), dat het daarom geen aanbeveling verdient leerlingen achter een laptop te laten werken, en dat men zeker bij gebruik gedurende meer dan 50 aaneengesloten minuten gemiddeld per dag in de gevarenzone komt (p.21). Er wordt ook geen gewag gemaakt van de Vlaamse aanbeveling een laptop bij langdurig gebruik op een grotere monitor aan te sluiten.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.