Homoseksuele padvinders

/

Boy Scouts of America (BSA) heeft drie soorten jeugdleden: Cubs (jongens tot 11 jaar), Scouts (jongens van 10 tot 18 jaar) en Venturers (jongens en meisjes van 14 tot 21 jaar). In zijn padvinderseed belooft de Scout ‘to keep myself physically strong, mentally awake, and morally straight’. In dat laatste is uitdrukkelijk mede begrepen dat hij zich vooralsnog van seksuele contacten zal onthouden. Ook van de Venturers (m/v) wordt verwacht dat ze deugdzaam leven en geen voorhuwelijkse seks bedrijven. De leiding moet uiteraard het goede voorbeeld geven. Bovendien worden homoseksuele en lesbische leiders geweerd om het jeugdige volk tegen pedofilie en zedenverwildering te beschermen.
Tot nu toe waren homoseksuele en lesbische jongeren eveneens van het lidmaatschap uitgesloten. Maar onder zware maatschappelijke druk heeft de BSA een paar weken geleden besloten dat zij met ingang van volgend jaar als jeugdlid tot de organisatie mogen toetreden, mits ze in hun gedrag ‘morally straight’ blijven. De leiding blijft echter, als vanouds, aan mensen met een heteroseksuele geaardheid voorbehouden.
Het komende half jaar is door de BSA gereserveerd voor de implementatie van deze nieuwe koers. Voor de gemengde Venturergroepen verandert er niet zo veel, want zij zijn gewend aan seksuele diversiteit. Maar binnen de ongemengde Scoutsgroepen zal deze hervorming nog heel wat voeten in de aarde hebben. De BSA wordt geconfronteerd met ouders die zich niet kunnen voorstellen dat ‘gays’ samen met ‘straights’ onder de douche zouden gaan en in dezelfde tent zouden slapen (CNN 4/2/2013). Maar anderzijds zou het discriminerend en moreel bedenkelijk zijn om ‘gays’ bij elkaar in de tent te zetten. Ook rond sport en spel komen er vragen op: in hoeverre moeten we voortaan lichamelijke aanraking tussen seksegenoten tegengaan, ter bestrijding van seksuele intimidatie tussen ‘gays’ en ‘straights’? En hoe helpen we jongens zicht te krijgen op eigen en andermans gevoelens, zodat ze de symptomen van vriendschap, verliefdheid en liefde leren onderscheiden? In de puriteinse jongenssamenleving is, denk ik, een half jaar niet genoeg om deze Umwertung van de omgangs- en relatievormen tussen seksegenoten in gang te zetten.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.