Honours tracks: twee varianten

/

Tegenwoordig bieden vele universiteiten en hogescholen honoursprogramma’s voor excellente studenten. Er bestaan twee varianten om zulke programma’s te organiseren. In de Amerikaanse universiteiten worden excellente studenten toegelaten tot verzwaarde onderdelen (honours courses) ter vervanging van de reguliere onderdelen van het undergraduate curriculum. Om het diploma te behalen, moeten alle studenten (in principe in de nominale duur van de bacheloropleiding) een vast aantal studiepunten behalen, maar excellente studenten kunnen dus verzwaarde studiepunten in hun pakket opnemen. Het Neder­landse hoger onderwijs kent een andere variant. Alle studenten volgen het reguliere curriculum, maar excellente studenten worden in de gelegenheid gesteld daarnaast extra onderdelen te volgen. Met deze supplementaire studiepunten verwerven zij de honours aantekening bij hun bachelordiploma. Wat zijn de voor- en nadelen van deze Nederlandse organisatie­variant?
Lees verder … (PDF)

Wil je reageren op dit blogbericht? Schrijf dan een reactie op je eigen site en stuur een trackback naar https://onderwijsethiek.nl/onderwijs/honours-tracks-twee-varianten/trackback/ of stuur je reactie per e-mail en vermeld daarbij de permalink van ons bericht (HTML-codes zijn toegestaan).