Hoofddoekverbod in Verviers

/

Faut-il interdire le voile à l’école? Nee, zei Mohamed Guermit, leraar Levens­beschouwing aan het Koninklijk Atheneum in Verviers: ‘Een moslima die haar hoofddoek aflegt, leeft in zonde. Maar om zich moslim te mogen noemen, hoef je geen engel te zijn.’ Op grond van deze uitlatingen kreeg hij onlangs vier maanden schorsing aan de broek, want het is in strijd met het leerplan Levensbeschouwing om de leerling leefregels in te prenten en hoofddoekloze moslima’s te stigmatiseren. De school had in 2009/2010 een kleine 500 leerlingen, waarvan circa 120 de Islamlessen volgden; 55 leerlingen droegen een hoofddoek. Inmiddels heeft het Atheneum een hoofddoekverbod ingevoerd, maar Guermit deed zijn uitspraak in het heetst van de strijd, op 16/17 november 2009. De RTBF was met een cameraploeg op school ge­komen om een docu­mentaire te maken over de voors en tegens van een hoofddoek­verbod en de interviewer legde hem het vuur aan de schenen. Maakte hij zich toentertijd schuldig aan eenzijdige godsdienstpropaganda of mocht hij zich in deze situatie beroepen op de vrijheid van meningsuiting teneinde, uit hoofde van zijn professionele plicht, de hoofddoekdragende leerlingen in bescherming te nemen?
Bron: Questions à la Une (20/1/2010), Droit de réponse (6/2/2010), Enseignons (19/1/2010, 28/2/2010, 25/1/2011, 27/1/2011, 16/6/2011).

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.