Hoofddoekverbod in Vlaanderen

/

Nederland loopt bepaald niet voorop in het bestrijden van discriminatie tegen allochtone minderheidsgroepen, maar in de Vlaamse Gemeenschap maakt men het wel heel bont. Na lang juridisch getouwtrek heeft de Raad voor het Gemeenschaps­onderwijs (RGo) besloten dat per 1 september het dragen van zichtbare religieuze en levensbeschouwelijke ken­tekens op alle openbare scholen van de RGo-koepel verboden is (De Morgen 2/2/2013).
Daarmee sluit men zich aan bij de Franse principes van de école laïque. Maar men heeft niet zozeer principiële dan wel onderwijspolitieke beweegredenen: RGo wil de segregatie tussen allochtone en autochtone leerlingen tegengaan en zijn marktaandeel behouden. Steeds meer scholen (binnen en buiten de RGo-koepel) maken gebruik van hun bevoegd­heid kleding­voorschriften te geven en in dat kader een hoofddoekverbod in te stellen. Daardoor worden de resterende RGo-scholen geconfronteerd met twee complementaire bewegingen: (a) een groeiende ‘zwarte toestroom’ van moslimleerlingen en (b) een alarmerende ‘witte vlucht’ naar scholen waar de hoofddoek verboden is. Op zichzelf is het begrijpelijk dat RGo deze ont­wikkelingen wil keren, maar het is schrijnend dat leerlingen die uit persoonlijke overtuiging een hoofddoek dragen, daarvan de dupe zouden worden.
Overigens is de juridische strijd tegen het hoofddoekverbod nog niet beslecht, want na 1 september kunnen moslimscholieren (en hun ouders) zich opnieuw tot de Belgische Raad van State wenden om het RGo-besluit ongedaan te maken. In inhoudelijk opzicht heeft de Raad van State zich namelijk nog niet over deze mensenrechtenkwestie uitgesproken. In die juridische strijd zullen de voorstanders van het hoofddoekverbod wederom hun vileine dooddoener uit de kast halen: dat jeugdige moslima’s beschermd moeten worden tegen orthodox-islamitische groepsdruk tot het dragen van een hoofddoek.
Zie ook: Gemengde school (I en II); Hoofddoekverbod in Antwerpen (I en II); Vrij van groepsdruk.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

4 reacties op “Hoofddoekverbod in Vlaanderen”

  1. Waarom is dat een vileine dooddoener? Omdat men met dit schijnargument alle subculturele uitingen, welke dan ook, de kop in kan drukken: jeugdige joden moeten beschermd worden tegen de orthodox-joodse groepsdruk om op zaterdag de Sabbath te vieren, jeugdige vegetariërs moeten beschermd worden tegen de orthodox-vegetarische groepsdruk om geen vlees te eten, jeugdige pacifisten moeten beschermd worden tegen de radicaal-socialistische groepsdruk om oorlogsgeweld af te zweren, jeugdi­ge christenen moeten beschermd worden tegen de orthodox-christelijke groepsdruk om geen voorhuwelijkse seks te bedrijven, jeugdige geheelonthouders moeten worden beschermd tegen de antisociale groepsdruk om geen alcohol te drinken, etc.

  2. Op 21/9/2010 en 16/3/2011 dienden respectievelijk het Vlaams Belang (een Vlaams-nationalistische en rechts-conservatieve partij) en de LDD (een kleine conservatief-liberale partij) bij het Vlaamse parlement initiatief-wetsvoorstellen in om de hoofddoek op school te verbieden. Op 17/1/2012 diende Groen (een kleine progressieve partij) daarentegen een concept-motie in waarin de Vlaamse regering wordt verzocht regels op te stellen om de hoofddoek in principe toe te laten op school. En op 13/7/2012 kwam de Raad van State met een negatief advies tegen het LDD-voorstel. De kamercommissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen heeft tot nu toe geen haast gemaakt om de wetsvoorstellen of de concept-motie in behandeling te nemen. Er liggen ook nog de verslagen van drie hoorzittingen die de commissie in 2010 heeft gehouden.

  3. In een update inventariseert De Morgen (4/2/2013) reacties op het RGo-besluit.

  4. De Morgen (24/4/2013) bericht dat er opnieuw een procedure bij de Raad van State is aangespannen.
    UPDATE I: De auditeur adviseert de Raad van State om het hoofddoekverbod onwettig te verklaren (De Morgen 10/4/2014).
    UPDATE II: De Raad van State heeft twee moslima’s en een sikh in het gelijk gesteld (De Standaard 15/10/2014, RvS 14/10/2014). De school had geen goede argumenten om een verbod in te stellen.