Hoofddoekverbod Vlaamse openbare scholen?

/

De Raad van het Gemeenschapsonderwijs (RGo) is de Vlaamse koepel van openbare scholen. Op 11/9/2009 heeft de RGo verboden dat scholieren zichtbare religieuze en levensbeschouwelijke kentekens dragen. Een hoofddoekdragende leerling is daar­tegen in beroep gegaan bij de Belgische Raad van State. Deze heeft het gewraakte verbod vervolgens geschorst in afwachting van een prejudiciële uitspraak van het Grondwettelijk Hof. Het verbod berust namelijk op een decreet (1998) waarin de Vlaamse regering heeft bepaald dat de RGo bevoegd is zich uit te spreken over ‘een voor leerlingen geldend algemeen en principieel verbod’ op het dragen van dergelijke kentekens. In zijn arrest 2011-040 heeft het Grondwettelijk Hof deze week uitgesproken dat dit decreet niet in strijd is met de Belgische grondwet. Volgens het Hof is de Vlaamse wetgever dus niet buiten zijn boekje gegaan door de RGo deze vérstrekkende bevoegdheid te verlenen jegens de scholen en leerlingen binnen de RGo-koepel. De Raad van State moet nu inhoudelijk toetsen of de RGo het gewraakte verbod mag instellen.
Bron: Grondwettelijk Hof >Arresten; Hoofddoekverbod in Antwerpen.
Zie ook: de stellingname van Achmed Marcouch in het debat over
exclusieve (negatieve) neutraliteit (laïcité) dan wel inclusieve (positieve)
neutraliteit van het openbaar onderwijs.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Hoofddoekverbod Vlaamse openbare scholen?”

  1. Deze week een Nederlands minidebatje over gehoofddoekte overheidsfunctionarissen en leraren. Het begon met Jaenine Hennis (VVD) in De Pers (15/3/2011). Vervolgens Ellian in Elsevier (16/3/2011), Sven in Dagelijkse Standaard (16/3/2011), Van Hintum en Marbe in Volkskrant (17/3/2011 en 18/3/2011), Voorzanger in Republiek Allochtonië (20/3/2011), etcetera.
    UPDATE: Nog eentje dan, Bart Jan Spruyt in Binnenlands Bestuur (22/3/2011).

  2. De Raad van State heeft het beroep tegen het hoofddoekverbod niet ontvankelijk verklaard, aangezien de RGo haar verbod inmiddels geschorst heeft (De Morgen 25/7/2012).

  3. […] tegen allochtone minderheidsgroepen, maar in de Vlaamse Gemeenschap maakt men het wel heel bont. Na lang juridisch getouwtrek heeft de Raad voor het Gemeenschaps­onderwijs (RGo) besloten dat per 1 september het dragen van […]