Huiswerkbegeleiding op school

/

Franse leraren- en ouderorganisaties voeren momenteel actie voor een serieus gelijkekansen­beleid in het onderwijs. Eén van hun speerpunten is dat een groter deel van het huiswerk binnen schooltijd gemaakt wordt, onder begeleiding van leraren. Op die manier wil men voorkomen dat kinderen van minvermogende ouders op achterstand worden gezet door belemmerende woonomstandig­heden; ontbrekende hulpmiddelen (naslagwerken, computerapparatuur, toegang tot internet); tijdgebrek, onvoldoende taal­beheersing en te laag opleidingsniveau van de ouders; etc. Hun gezinsinkomen laat niet toe om kinderen naar een commercieel huiswerk- of bijlesinstituut te sturen. Bovendien betoogt men dat fulltime werkende ouders overbelast raken: ze worden te veel als onderaannemers ingeschakeld om supervisie en begeleiding te leveren die veeleer door de school zelf had moeten worden verzorgd.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Huiswerkbegeleiding op school”

  1. Laat puber huiswerk op school maken, kopt zij-instromer Ferry Haan vanochtend in De Volkskrant (19/3/2012). Hebben we de afgelopen dagen allebei op hetzelfde onderwerp gezwoegd ….
    Hij schreef er trouwens al eerder over (4/11/2009; 13/5/2009). En toentertijd heb ik daarop ook gereageerd (10/11/2009; 15/5/2009.

  2. Er zijn al heel wat kritische boeken over huiswerkbeleid en huiswerkdidactiek geschreven, bijvoorbeeld door Alfie Kohn (The home­work myth, 2006) en Cathy Vatterott (Rethinking homework, 2009). De laatste loot aan de stam is van Kenneth Goldberg (The homework trap, 2012). Hij pleit ervoor het dagelijkse aantal huiswerkuren te limiteren: besteed er maximaal zo-en-zoveel minuten aan en zie hoe ver je komt. Dat idee is verwant aan de huiswerkvrije school die Ferry Haan voor ogen staat.

  3. […] Op Duitse scholen wordt gewoonlijk slechts van 8 tot 13 uur les gegeven. Er gaan steeds meer stemmen op om de schooldag te verlengen tot 16 uur. De belangrijkste reden voor de invoering van zo’n Ganztagsschule is dat beide ouders dan meer ruimte hebben voor serieuze arbeidsmarktparticipatie. Een paar weken geleden heeft de vooraanstaande onderwijsonderzoeker Jutta Allmendinger zich in het debat gemengd (Die Welt 28/7/2013, Trouw (8/8/2013). Invoering van de verlengde schooldag is volgens haar een wezenlijke voorwaarde voor gelijke kansen in het onderwijs. Zij vindt het onverantwoord dat een belangrijk deel van de begeleidingstaken van de school in de vorm van huiswerk op de ouders wordt afgewenteld. Niet alleen ontbreekt het werkende ouders aan de nodige tijd, maar ook zijn vele ouders onbekwaam om hun kinderen in hun schooltaken te begeleiden: hetzij door hun lage opleidingsniveau dan wel door hun gebrekkige beheersing van de taal waarin het onderwijs wordt gegeven. Zij bepleit een huiswerkloze school. In de verlengde schooldag wordt de leerstof niet alleen aangeboden en toegelicht, maar worden leerlingen ook ondersteund in de verwerking ervan. Met dit voorstel bouwt Allmendinger voort op haar boek Schulaufgaben, dat een jaar geleden verschenen is. Het behoort wat haar betreft tot de opdracht van het basis- en voortgezet onderwijs een doelmatige leeromgeving te bieden waarin iedere leerling de gestelde onderwijsdoelen zonder aanvullende ‘Hausaufgaben’ kan bereiken. Zie ook: Bild (30/7/2013, 31/7/2013, 7/8/2013); Deutschlandfunk (14/8/2013); Huiswerkbegeleiding op school (19/3/2012) […]