Humane herkansingsregels
en ze werken nog ook

/

In 2007/2008 heeft de Leidse rechtenfaculteit in samenwerking met onderwijs­adviseurs van het ICLON strengere herkansingsregels beproefd, aldus bericht Vincent Bongers in Mare (30/10/2008). (a) Elk cursorisch vak biedt per studiejaar tweemaal gelegenheid het tentamen af te leggen. (b) Wie voor de eerste keer aan het vak deelneemt, mag in dat studiejaar van geen van beide tentamen­gelegenheden gebruik maken, tenzij hij aan de gestelde inspannings­verplichtingen heeft voldaan (hij moet minimaal 80% van de werkgroep­bijeenkomsten hebben voorbereid en bijgewoond). (c) Wie voor de eerste keer aan het vak deelneemt, mag niet van de tweede tentamen­gelegenheid gebruik maken, tenzij hij ook van de eerste gelegenheid gebruik heeft gemaakt. (d) Wie in een studiejaar van de eerste gelegenheid gebruik maakt en daarbij minder dan een 4 (dus minder dan 3,51) scoort, mag niet van de tweede gelegenheid gebruik maken. Dat┬ázijn vrij humane clausules. Na de invoering ervan is het studierendement aanmerkelijk toegenomen.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.