Illegale mbo-studenten?

/

Het ministerie van Sociale Zaken (4/4/2012) heeft laten weten dat werkgevers en scholen die ‘illegale mbo-studenten’ stage laten lopen, streng gestraft zullen worden. Want dat mag niet: weliswaar mogen ze onder bepaalde voorwaarden een opleiding volgen, maar werkgevers krijgen geen tewerkstellingsvergunning om hen aan de bijbehorende stages te helpen. Ik ga het nu niet hebben over deze dubbelhartige regelgeving. Het gaat me hier om het misleidende woordgebruik waarmee het ministerie deze draconische regel tracht te rechtvaardigen.
Het ministerie spreekt van illegale mbo-studenten, terwijl het in werkelijkheid om illegale stages gaat. De betrokken studenten (vaak uitgeprocedeerde asielzoekers of kinderen van uitgeproce­deerde asielzoekers) zijn niet clandestien in Nederland. Ze staan wel degelijk in het Bevolkings­register ingeschreven, maar ze beschikken niet over geldige verblijfsdocumenten. Het zijn sans-papiers (undocumented persons). Als minderjarige ingezetenen waren ze leerplichtig en de wetgever heeft hun het recht gegeven hun eenmaal begonnen opleiding ook ná hun achttiende verjaardag te vervolgen. Ze zijn legaal in Nederland (al is het op basis van een gedoog­constructie). Ze worden pas illegaal op het moment dat ze niet langer als student staan ingeschreven bij hun opleiding. De minister van Sociale Zaken handelt onzorgvuldig en in strijd met de goede trouw als hij deze mbo-studenten illegaal noemt. Met dat woordgebruik maakt hij zich aan misleidende framing schuldig: alsof het om (al dan niet criminele) wetsovertreders gaat die gestraft of verbannen moeten worden.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Illegale mbo-studenten?”

 1. Gisteravond bij Pauw & Witteman (VARA TV) traden minister Kamp (SZ) en wethouder Asscher (Asd) tegen elkaar in het krijt. Kamp: wij moeten de wet uitvoeren, die niet toelaat studenten van buiten de EU zonder tewerkstellingsvergunning stage te laten lopen, en wij weigeren ten behoeve van ‘illegalen’ (ingezetenen zonder verblijfsvergunning) een tewerkstellingsvergunning te verlenen. Asscher: de gemeente Amsterdam wil de wet niet overtreden, maar in een rechtsstaat kan het niet de bedoeling van de wetgever zijn om studenten wel toe te laten tot een mbo-opleiding maar hen de mogelijkheid te onthouden de bijbehorende stages te lopen. Bovendien voert Asscher aan dat de Raad van State (LJN: BW0790) onlangs heeft geoordeeld dat voor een stagiair geen tewerkstellingsvergunning vereist is als hij geen productieve arbeid verricht en geen stagevergoeding ontvangt. Illegalen mogen stage lopen, is de optimistische conclusie die De Volkskrant (6/4/2012a) daaruit trekt. Zover is het nog lang niet. De Volkskrant (6/4/2012b) publiceert tevens een interview met ondernemer Jos Verhoeven: zijn Start Foundation heeft het Stoutfonds opgericht waaruit boetes worden vergoed voor werkgevers die studenten van buiten de EU zonder tewerkstellingsvergunning aan een stage helpen.
  Lezer Wim Wildeboer vanochtend in De Volkskrant: stagiairs zijn geen gewone werknemers, want de wettelijke bepalingen omtrent het minimumloon zijn niet op hen van toepassing. Met andere woorden: het is een kleine moeite voor de wetgever om stagiairs niet alleen in de Wet Minimumloon maar ook in de Wet Arbeid Vreemdelingen in een uitzonderingspositie te plaatsen.
  UPDATE I: Zie ook de discussie in het tijdschift Binnenlands Bestuur (6/4/2012).
  UPDATE II: Informatief is het antwoord van de SZ-minister op kamervragen (13/1/2012).
  UPDATE III: De Haagse rechtbank heeft op 2/5/2012 gevonnist dat het recht op onderwijs van een illegale mbo’er ook het recht op een stage omvat (NOS 2/5/2012). Zie Rechtspraak.nl > LJN: BW4736.
  UPDATE IV: Het kabinet bericht 24/6/2012 dat ze in hoger beroep gaan, maar dat ze vooralsnog het vonnis van de rechtbank zullen uitvoeren.
  UPDATE V: De nieuwe SZ-minister Asscher (december 2012) kondigt aan dat het hoger beroep wordt ingetrokken en dat de wet wordt aangepast.

 2. Ik zag vandaag een mooi, informatief onderzoeksrapport over de opvang van asielzoekers: Kleine stappen van grote betekenis (maart 2012).