In geweten

/

Mag een ambtenaar van de burgerlijke stand weigeren een dienstopdracht uit te voeren? Nee, zeggen vele gemeenten, althans niet als hij of zij op grond van eigen levensovertuiging zou weigeren een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht te sluiten (De Volkskrant 3-3-2007). Mag een bedrijfsjuriste van de I.N.D. weigeren in een asielprocedure een verweerschrift te schrijven met argumenten die nergens op slaan (De Volkskrant 3-3-2007)? Nee, zegt de I.N.D., zij moet gewoon haar werk doen (vol=vol). Mogen artsen op grond van eigen levensovertuiging weigeren abortussen of kinderbesnijdenissen uit te voeren? Ja, zegt men in Nederland, zeker als ze dat kunnen rechtvaardigen op grond van de afgelegde beroepseed. Mogen leraren of docenten weigeren een dienstopdracht uit te voeren als dat in strijd zou zijn met hun levensovertuiging of hun beroepsethiek? In de CAO’s staat dat dat mag, althans als er ‘ernstige gewetensbezwaren’ kunnen worden aangevoerd.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “In geweten”

  1. Jan van Ewijk (NRC 5-3-2007) heeft het over hetzelfde onderwerp, en met name over ambtenaren. Hij stelt (evenals Balkenende IV) dat het ‘geweten van [de] ambtenaar moet kunnen spreken.’ Zelfs militairen kunnen zich niet vrijpleiten met een Befehl ist Befehl-argument. Volgens hem shoppen politieke partijen met ongeloofwaardige willekeur ‘in de winkel van gewetensbezwaren voor ambtenaren.’ Men mag volgens hem van iedere ambtenaar verwachten dat ze de moed hebben om ontvangen opdrachten aan juridische en ethische principes te toetsen en ongehoorzaam te zijn als daar volgens hen een dringende reden voor is.