Incident in de touringcar

/

Ik ben een ervaren leraar, doorkneed in mijn vak. Ik geef kookles op een christelijke vmbo-school. We gingen vrijdag met de eerste- en tweedeklassers op excursie naar een chocolaterie. Met de bus op stap dus. Op de terugreis gedroegen ze zich brooddronken en baldadig. Ze bonkten tegen de ramen en zaten achterstevoren op hun knieën op de stoel. Ik zat voorin en het werd me echt een beetje te gek. Ik geneerde me ook tegenover de chauffeur.
Ik trachtte hen in het gareel te brengen, maar niets hielp. Wat doe je dan met veertig van die pubers? In een normale klasse­situatie zou je de hele klas laten nablijven of je zou de ergste belhamels eruit sturen: daar is het gat van de directeur! Maar in een bus gaat dat niet. Je kan niet zomaar een paar leerlingen op straat zetten. Om de orde te herstellen pikte ik een van de belhamels eruit en gebood hem op de voorste bank te komen zitten. Toen hij weigerde, heb ik hem bij zijn kladden gepakt en hem door het gangpad naar de voorste plaats getrokken. Hij was uiteraard verongelijkt dat hij als enige eruit was gepikt. Maar wat ik niet verwacht had: in zijn kwaadheid rende hij per omgaande terug naar achteren. Dat kon ik niet op me laten zitten. Ik greep hem wederom bij een arm (de andere arm dit keer) en aan zijn T-shirt en zette hem weer op de voorste plaats. En terug op het schoolplein heb ik hem nog eens in zijn nekvel gepakt om hem duidelijk te vertellen dat ik zijn recalcitrante gedrag in de bus onaanvaardbaar vond.
U hebt het inmiddels in de krant kunnen lezen: ik ben op staande voet ontslagen omdat ik disproportioneel geweld zou hebben gebruikt. Maar ik geef het u graag te doen. Hoe had u zelf gehandeld in zo’n onmogelijke situatie? Ik vind het trouwens wel fideel van die jongen dat hij achteraf tegenover de journalist heeft verklaard dat de leerlingen het er wel naar gemaakt hadden, dat hij geen noemenswaardig letsel heeft opgelopen (afgezien van wat blauwe plekken op zijn armen), en dat hij de reactie van de directie overdreven en sneu vindt. Sneu betekent in het jongerenjargon zoiets als ‘bekrompen’ of ‘getuigend van meelij­wekkende onredelijkheid’. Maar het past mij niet die woorden in de mond te nemen.
Vrije reconstructie naar: AD 25/6/2014, AD 26/6/2014, Het Kontakt 24/26 juni 2014

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Incident in de touringcar”

  1. De leraar vecht zijn ontslag aan bij de kortgedingrechter (RTV Rijnmond 15/8/2014). De moeder van de jongen geeft hem gelijk (Fok 15/8/2014).
    UPDATE I: De kortgedingrechter heeft partijen gehoord (RTV Rijnmond 19/8/2014).
    UPDATE II: De kortgedingrechter heeft het ontslag opgeschort in afwachting van de uitspraak van een commissie van beroep (Spits Nieuws 2/9/2014; VK 3/9/2014).
    UPDATE III: De commissie van beroep oordeelt dat de leraar ten onrechte ontslagen is (AOB 11/11/2014).

  2. René Kneyber slaat op hol (Trouw 23/8/2014).