Incidentenregistratie

/

Iris Schoolveiligheid BV verkoopt producten en diensten op het gebied van schoolveiligheid, waaronder een on-line incidenten­registratie. Dat loopt als een trein, want met ingang van 1 september aanstaande zijn scholen wettelijk verplicht alle veiligheids­incidenten te adminis­treren. Deze week stuurde het bedrijf een juichend persbericht uit: dit schooljaar zijn er met het Iris-systeem 40% méér incidenten geregistreerd dan in dezelfde periode vorig jaar.
Nationale Media BV exploiteert de website NationaleOnderwijsgids.nl. Zij verkoopt adverten­tie­ruimte voor personeelsvacatures. En om werkzoekend onderwijspersoneel te trekken, pro­fileert zij zich tevens als onderwijsnieuwssite. Dan moet je dus met pakkende koppen komen: ‘Scholen dit jaar onveiliger (…) Tot 1 mei 2012 is het aantal meldingen met veertig procent gestegen in vergelijking met een jaar geleden.’ Eerder op de dag had ook de Leeuwarder Courant (8/5/2012) zich aan deze journalistieke schuinsmarcheer­derij schuldig gemaakt.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Incidentenregistratie”

  1. Maar soms ligt het niet aan de punctuele journalist maar aan de slordige (haastige? sensatiebeluste?) eindredactie, zoals met een recent voorbeeld geïllustreerd kan worden. Trouwredacteur Hanne Obbink (9/5/2012) tekende uit de mond van hoogleraar Mariëtte de Haan op: “De betrokkenheid van deze [allochtone] ouders kan alleen tot stand komen op basis van gezamenlijke opvattingen over onderwijs en opvoeding. Dat kost tijd en moeite. Op gezette tijden een tienminutengesprek is dan niet genoeg.” Volgens De Haan zijn tienminutengesprekken dus te weinig. Maar de koppenmaker vatte het interview samen met de quote: ‘Tienminuten­gesprek te kort voor allochtone ouders’.