Inspraak van mbo-studenten

/

JOB, de belangenorganisatie van mbo-studenten, heeft onlangs de resultaten van haar grootschalige tevredenheidsonderzoek gepubliceerd: de JOB-Monitor 2007 (ODIN4). Een van de enquĂȘtevragen luidt: vindt de school jouw mening belangrijk (5= ja, zeker … 1= helemaal niet)? Maar liefst 33% van de respondenten beant­woordt deze vraag negatief, terwijl 24% positief en de resterende 43% noch positief noch negatief scoort. In de Monitor 2005 was het negatieve antwoordpercentage veel lager (18%). JOB vindt dit schokkend: ‘juist in een transitiefase als die waarin het mbo zich momenteel bevindt, is het (…) ontzettend belangrijk dat studenten mee kunnen praten en zich serieus genomen voelen. De onvrede die veel studenten voelen ten aanzien van hun school en opleiding, wordt versterkt [en misschien zelfs mede-veroorzaakt!] door de ervaring dat er niet geluisterd wordt’.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.