International Honours College

/

Hoe goed moet je presteren om bij je afstuderen het predicaat Cum Laude te verwerven? In de wet is daarover niets geregeld. De Leidse universiteitsraad heeft kritiek op de nieuwe cumlaude-regeling die door het University College van de Leidse universiteit wordt ingevoerd (Mare 19/9/2013). Volgens de oude regeling kreeg je al een Cum Laude of hoger als je gemiddeld het tentamencijfer 6,5 op een tienpuntsschaal had gescoord (OER, artikel 5.5). Dat was de universiteitsraad echt te gortig. Maar bij de nieuwe regeling zet de universiteitsraad nog steeds vraagtekens. Volgens de nieuwe regeling moet je minstens 3,8 op een vierpuntsschaal scoren om op je bachelordiploma het predicaat Cum Laude te verdienen. Nou valt voor een buitenstaander moeilijk te beoordelen of deze cijfergrens te verdedigen valt. Je zou eigenlijk moeten weten voor hoeveel procent van de gediplomeerden dit predicaat is weggelegd. Van het University College Utrecht bestaan daar inderdaad gegevens over: 50% van de gediplomeerden haalt daar een Cum Laude of hoger (minstens 3,5 op een vierpuntsschaal) en 16% haalt zelfs Magna dan wel Summa Cum Laude (minstens 3,8 op een vierpuntsschaal). Dat wekt des te meer verwondering als men bedenkt dat de university colleges in strikte zin geen excellentieprogramma’s zijn: ook kandidaten die in hun vooropleiding géén excellente prestaties geleverd hebben, worden tot deze internationale ‘honours colleges’ toegelaten.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

5 reacties op “International Honours College”

 1. Het moge duidelijk zijn dat de university colleges in Nederland zich wat hun cumlaude-regeling betreft niet op de Nederlandse universitaire mores maar op die van de Verenigde Staten oriënteren. Maar dan nog riekt hun regeling naar windhandel. Met wat googlen vond ik de regeling van Temple University (Philadelphia). Volgens haar Honours Handboek kunnen undergraduate studenten een honoursaantekening krijgen als ze ten minste een x-aantal honours courses hebben doorlopen en een grade-point average van 3,25 op een vierpuntsschaal hebben gehaald. Bij het Utrechtse University College UCU (dat zichzelf een honours college noemt) krijg je al met een gemiddelde score van 3,0 een honoursaantekening, terwijl 16% van de UCU-gediplomeerden zelfs nog lager scoren. Naar mijn ruwe schatting zit 33% van de UCU-gediplomeerden onder het honours­criterium van Temple University.
  Verder blijkt uit een recente beleidsnotitie van Temple University dat slechts een bepaald percentage van alle undergraduate studenten voor een hoger predicaat in aanmerking komt: 9% Cum Laude, 5% Magna Cum Laude en 2% Summa Cum Laude. Dat is tezamen 16% van alle studenten die tot de undergraduate opleidingen van deze universiteit zijn toegelaten. In dat licht maakt het UCU, met zijn 50% Cum Laude of hoger, nogal een bizarre indruk.

 2. Als ik het goed begrijp verschilt de Temple University op één fundamenteel punt van het UCU. Zowel bij Temple University als bij UCU wordt een honours degree toegekend als er vrij veel honours courses in je pakket zitten (d.w.z. cursussen die qua begaafdheid en/of inspanning meer eisen dan de reguliere cursussen), mits je bovendien niet te slechte cijfers hebt behaald op de cursussen die in je pakket zitten. Het verschil is slechts dat het UCU een honours college is (door alle studenten worden een of meer honours courses gevolgd) en dat het UCU een iets lager cijfercriterium hanteert.
  Maar nu het fundamentele verschil. Bij Temple University krijgt slechts 16% van de gediplomeerden een Cum Laude (of hoger), uitsluitend op grond van het feit dat ze zeer hoge cijfers voor hun cursussen hebben behaald, ongeacht of het reguliere dan wel honours cursussen waren. Het UCU daarentegen kent aan 50% van de gediplomeerden een Cum Laude (of hoger) toe, waarbij niet alleen wordt meegewogen dat ze vrij goede cijfers hebben behaald maar ook het feit dat er vrij veel honours courses in hun pakket zitten.

 3. De RU Groningen (3/10/2013) heeft voor het eerst een bul met het Europese Diploma Supplement uitgereikt: een zeer uitgebreid document waaruit buitenstaanders niet alleen kunnen aflezen welke cijfers door de betrokkene behaald zijn, maar ook hoe vaak die cijfers voor het desbetreffende vak in de desbetreffende opleiding worden uitgedeeld.
  UPDATE: In de Ukrant (18/2/2020) wordt opnieuw verhaald over deze innovatieve diploma’s.

 4. De Huffington Post (4/12/2013) bericht over ernstige grade inflation in het Amerikaanse hoger onderwijs.
  UPDATE: Een leuk verhaal in Education News (30/11/2013): het is allemaal begonnen tijdens de Vietnam-oorlog (wie te lage cijfers kreeg, moest in dienst). En een leuk grafiekje in de NY Times (10/12/2013). En een inside story in Quartz (13/12/2013).

 5. Riki Janssen inventariseert de cum-laude criteria van Maastrichtse faculteiten (Observant 11/12/2013).