Internationalisering in het VMBO

/

Steeds meer Nederlandse middelbare scholen bieden tweetalig onderwijs, zelfs aan VMBO-leerlingen. Er zijn momenteel al vijftien VMBO-scholen waar minimaal 30% van de lessen in het Engels wordt gegeven. Dat bericht NOS-redacteur Josephine Truijman (25/8/2010). Gaat de beheersing van het Nederlands daar niet onder lijden? Nee, zegt projectleider Leo van Putten: ‘Wij merkten na een aantal Engelstalige projecten dat het Engels beter wordt, en het Nederlands niet achteruit gaat.’ Dit argument sluit als een tang op een varken. Iedereen is het erover eens dat de taalbeheersing Nederlands van leerlingen die uit het VMBO komen vaak te wensen overlaat. Zijn we tevreden als hun taalbeheersing Nederlands ‘niet achteruit’ gaat? Nee, we moeten alles in het werk stellen om hun taalbeheersing Nederlands fors op te krikken.
Werkgeversbestuurder Jan Kamminga maakt het in een radio-interview (25/8/2010) nog bonter. Tweetalig VMBO is een must want in de technische sector hebben we werknemers nodig die het Engels uitstekend beheersen. Hij erkent dat schoolverlaters die het Nederlands onvoldoende onder de knie hebben, moeilijk een baan zullen kunnen vinden, maar dat is volgens hem een ander probleem. Hij bedoelt dus eigen­lijk dat het werkgevers een worst zal zijn wat er van hen terecht komt.
Tweetalig onderwijs in het Basisonderwijs en in het VMBO? Het lijkt me een interes­sante optie voor getalenteerde leerlingen die het Standaardnederlands voldoende beheersen, althans zolang hun overige schoolprestaties (waaronder die voor het schoolvak Nederlands) voldoende zijn. Het wordt hoog tijd dat de wetgever dat als voorwaarde stelt voor de toelating tot tweetalige programma’s. Of laat ik het preciezer zeggen: slechts onder die strikte voorwaarde zouden de scholen door de wetgever gedeeltelijk mogen worden vrijgesteld van hun wettelijke verplichting het Nederlands als instructietaal te hanteren.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Internationalisering in het VMBO”

  1. Het Anna van Rijn College in Nieuwegein is een van de scholen die met ingang van het schooljaar 2010/11 met tweetalig VMBO is begonnen. Alle leerlingen op de locatie Harmonielaan, dus over de hele range van MAVO t/m VMBO-basis (inclusief LWOO) volgen gedurende 30% van hun lestijd onderwijs waarin het Engels als instructietaal wordt gehanteerd. Dat betekent, naar mijn indruk, dat uitsluitend de LWOO-leerlingen met gedragsproblemen (locatie De Linie Noord en Zuid) buiten het tweetalige TTO-programma vallen.
    Alvorens met dit programma te starten heeft het Anna van Rijn College een onderzoek laten doen door ITS in Nijmegen, gerapporteerd in TVMBO …Uitdaging op Maat, samen met het bijbehorende Tabellenboek.