Internationalisering met kostenbesef

/

Het ontbreekt de scholen aan doelmatigheidsbesef. De beschikbare middelen worden niet efficiĆ«nt gebruikt en daardoor staan de prestaties in geen verhouding tot de kosten. Dat zegt de Onderwijsraad in het adviesrapport Naar Doelmatiger Onderwijs (13/11/2009). De Raad kiest dus een bedrijfseconomisch perspectief. Maar in zo’n perspectief moet men de school ook voldoende ruimte laten in de keuze van de doel­groep die zij wil bedienen en van de leerdoelen die zij wil bereiken. EfficiĆ«nt werken is prioriteiten stellen. Als men de school met te hoge en tegenstrijdige prestatie-eisen opzadelt, wordt haar doelmatigheidsbesef in de kiem gesmoord. Zolang de overheid bij het stellen van prestatie-eisen geen enkel kostenbesef aan de dag legt, worden scholen gedwongen ondoelmatig voort te modderen.
Neem nou het overheidsbeleid betreffende de internationalisering van het onderwijs. Onlangs bracht het kabinet een beleidsreactie over De Toekomst van Mobiliteit van Lerenden (6/11/2009) uit. Als prestatiedoel wordt gesteld dat zoveel mogelijk leerlingen en studenten een tijd lang in het buitenland verblijven. Maar over de kosten ervan wordt nauwelijks gerept.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

4 reacties op “Internationalisering met kostenbesef”

  1. Een recent voorbeeld van de afwenteling van internationaliseringskosten op studenten (Ad Valvas 3/12/2009, p.4): het College van Bestuur van de VU wil iedere student die aan de VU een Engelstalige masteropleiding wil volgen, een toelatingstoets Taalbeheersing Engels opleggen. Men vindt het blijkbaar niet nodig een Nederlandstalige opleidingsvariant aan te bieden. En de vraag rijst ook of deelname aan de eventuele bijspijkercursus gratis is en met studiepunten beloond wordt.

  2. Er is een herziene versie (11/12/2009) van de beleidsreactie over De Toekomst van Mobiliteit van Lerenden uitgebracht.

  3. OCW bericht (15/5/2015) dat er een wetsvoorstel Bevordering Internationalisering Hoger Onderwijs op stapel staat, dat onder meer voorziet in eventuele reductie van collegegeld om te voorkomen dat internationale studenten zowel in Nederland als in het buitenland collegegeld moeten betalen. Zie de internetconsultatie d.d. 30/4/2015.

  4. […] Onderwijsethiek heb ik de ontwikke­lingen rond dit onderwerp trachten te volgen (13/1/2007, 18/11/2009, 15/4/2011, 23/4/2011, 25/6/2012, 23/9/2013) […]