Internationalisering in het MBO

/

Woede over Turkse stage, schreeuwt De Telegraaf (29/11/2007): de voorzitter van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel zegt niet te kunnen begrijpen dat ROC Aventus dertig studenten gelegenheid geeft een tienweekse bedrijfsstage in Turkije te lopen. Het is hem een doorn in het oog dat de meeste deelnemers van Turkse herkomst zijn. Volgens hem strookt dat niet met het streven allochtonen zo goed mogelijk te doen inburgeren in de Nederlandse samenleving. De Tweedekamerfractie van de VVD onderschrijft zijn kritiek en doet er nog een populistisch schepje bovenop: ‘Deelt u de mening dat leerlingen die in Nederland worden opgeleid, op kosten van de Nederland­se staat, in eerste instantie worden opgeleid voor de Nederlandse arbeidsmarkt?’
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.