Investeringsaftrek voor masterstudenten?

/

Het kabinet Rutte-Verhagen verhoogt de financiële drempel tot de masteropleidingen. Niet alleen worden de collegegeldtarieven elk jaar hoger, maar onlangs is ook wetsvoorstel 33145 Studeren is Investeren ingediend waarmee de prestatiebeurs in de masterfase in principe wordt afgeschaft. Bovendien kunnen studenten minder lang van de OV-kaart gebruikmaken. Studenten moeten dus méér geld lenen om hun studie te bekostigen, terwijl tegelijkertijd de aflossings­termijn wordt verlengd: de restantschuld wordt pas na twintig jaar kwijtgescholden.
1. Maar ik kan toch parttime werken naast de masteropleiding om mijn levensonderhoud en studie te bekostigen? Ja, maar dat levert met ingang van dit jaar netto minder op. Want als je in de masterfase meer dan één jaar studievertraging oploopt, moet je 3063 euro extra collegegeld betalen.
2. Maar dan kies ik gewoon voor een deeltijdstudie! Nee, ook als deeltijdstudent betaal je deze jaarlijkse langstudeerdersboete zodra je de cursusduur van de voltijdse masteropleiding met meer dan één jaar overschreden hebt.
3. Maar als mijn ouders geld hebben, kan ik altijd nog bij hen aankloppen. Jawel, maar de belastingaftrek voor hun bijdrage aan het levensonderhoud van studerende kinderen is per 1/1/2012 geschrapt, althans voor kinderen boven de 21 jaar. Zij komen dus krapper bij kas te zitten.
4. Maar als men studeren als een investering beschouwt, behoud ik in elk geval aanspraak op een investeringsaftrek bij mijn eigen belastingaangifte? Ja, maar voor scholingsuitgaven geldt een drempel van 500 en een maximum van 15.000 euro per persoon [dat maximum geldt overigens niet voor de scholingsuitgaven binnen een vierjarige ‘standaardstudieperiode’]. Verder leveren gemaakte reis- en verblijfkosten en de aanschaf van een computer geen aftrek op, evenmin als de rente op studieschulden en de kosten van levensonderhoud. In het wets­voorstel is tevens bepaald dat de langstudeerdersboete niet meetelt in deze aftrekpost.
5. Tot zover mijn bevindingen uit Elseviers Belastingalmanak, maar – let wel – ik ben slechts een leek. Trouwens, als ik het goed begrijp, kan een niet-verbruikte aftrekpost worden doorgeschoven naar volgende belastingjaren (Almanak p.154). Verder heb ik nog uitgezocht hoe het met de eerder aangekondigde drempelverlaging van 500 naar 250 euro zit. Welnu, die wordt pas per 1/1/2013 ingevoerd.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Investeringsaftrek voor masterstudenten?”

  1. Ter informatie van Vlaamse lezers: In Nederland loopt de Kinderbijslag (en het inkomensafhankelijke Kindgebonden Budget) tot het 18e levensjaar. Vervolgens verschaft de overheid partiële beurzen, een OV-kaart en rentedragende leningen aan de studenten in het tertiair onderwijs. Daarnaast is er nog de Wtos-regeling voor bijzondere groepen. Bij aanvaarding van het wetsvoorstel verdwijnen de beurzen voor masterstudenten. Ik schreef mijn blogbericht omdat ik nieuwsgierig was hoe zij voortaan aan hun geld moeten komen. Het wachten is echter op een gedegen analyse van deskundigen. Nogmaals: ik ben slechts een onwetende leek.