Inzagerecht tentamens

/

Beoordelen is mensenwerk. Daarom hebben leerlingen en studenten het recht in beroep te gaan tegen de uitslag van toetsen en tentamens. Een voorwaarde daartoe is dat ze inzage kunnen krijgen in het beoordeelde werk en in de eventuele beoordelings¬≠sleutel. Maar mogen ze daar ook een fotokopie van (laten) maken? In Vlaanderen wel. Docenten hebben een overheidslicentie tot het afnemen van toetsen en tentamens en worden daarom ‘in functionele zin’ tot de overheid gerekend. Onderwijs¬≠instellingen vallen sinds 2004 onder het decreet Openbaarheid van Bestuur. Dat geeft de Vlaamse burger recht op gemotiveerde beschikkingen en desgevraagd ook op een fotokopie van de onderliggende stukken. Bron: Schooldirect 9/4/2008.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.