Irriterende regels

Het ITS (Radboud Universiteit Nijmegen) heeft in opdracht van het ministerie de regeldruk in het Nederlandse onderwijs onderzocht: welke regels vinden docenten irritant? Het gaat daarbij zowel om landelijke als om lokale regels. In bijgaande tabel worden de antwoorden van v.o.-, mbo-, hbo- en w.o.-docenten samengevat. In zijn begeleidende brief concludeert het ministerie ‘dat docenten niet zozeer geïrriteerd raken door de regels als zodanig. Hun irritatie betreft vooral de wijze van uitvoering van regels (te veel formulieren) en de onduidelijke uitleg van nut en noodzaak van regelgeving.’ Maar uit het onderzoek blijkt dat in veel gevallen ook het nuttigheids­gehalte van “de regels als zodanig” in twijfel wordt getrokken.
Lees verder … (PDF)

Eén reactie op “Irriterende regels”