Islamitisch onderwijs

/

De leerlingen moeten zich leren gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen. Dat staat in de kerndoelen van het Nederlandse basisonderwijs. Ik schreef daar vorige week een stukje over (en een tweede stukje hing er tegenaan). Enige tijd geleden nam Bart Voorzanger (Trouw 2/9/2009) dat kerndoel eveneens op de korrel. Scholieren moeten leren de wetten van het land en andermans rechten te eerbiedigen, respectvol met hun medemensen om te gaan en daarbij rekening te houden met hun waarden en normen. Maar het past niet in onze democratische rechtsstaat dat scholen verplicht worden leerlingen zodanig ‘moreel te vormen’ dat ze zich conformeren aan de normen en waarden die door de meerderheid van de Nederlandse burgers gedeeld worden. Voorzanger liet aan een concreet voorbeeld zien dat orthodoxe (zoals orthodox-islamitische) scholen op die manier ten onrechte in de beklaagdenbank worden gezet.
Bart Voorzanger is bioloog en filosoof. Hij werkt als vertaler en publicist op het gebied van de evolutionaire biologie, sociobiologie en evolutionaire ethiek. Maar hij kent ook het Amsterdamse islamitisch onderwijs van binnenuit. Op zijn website wijdt hij daar geloofwaardige analyses aan. Als regelmatige krantenlezer krijg ik wel eens het gevoel dat de Nederlandse overheid een systematische campagne voert om islamitische scholen in de beklaagdenbank te plaatsen. Maar in een recent blogbericht (25/2/2010) stelt Voorzanger, zij het na lichte aarzeling, dat van een campagne niet echt sprake is. Veeleer van wederzijdse onwetendheid en onmacht. Zijn conclusie: geef het islamitisch onderwijs nu eindelijk eens een kans.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.