J’accuse…! Een aanklacht tegen de rechtsstaat

/

Ik noem mij “motorAnon” en ik ben behept met een functiebeperking. Tegenwoordig heet dat in beleidstermen een ondersteunings­behoefte. Ze hebben mij de diagnose Asperger toebedacht: een aandoening in het autistisch spectrum. Ik smeek u, leen mij het oor en laat uw vooroordelen varen….
Deze archaïsche intro komt niet uit de koker van “motorAnon”, evenmin als de kop van dit blogbericht. De kop is gekozen in navolging van de open brief d.d. 13/1/1898, die Emile Zola schreef over het onrecht dat Alfred Dreyfus, telg uit een bemiddelde joodse familie (afkomstig uit de Elzas), was aangedaan.
De navolgende aanklacht is een collage van teksten die in het weekend van 5 en 6 augustus 2023 door “motorAnon” gepubliceerd zijn op het Engelstalige discussieplatform 4Chan. De Engelstalige versie van deze collage is al eerder op Onderwijsethiek.nl verschenen.
Lees verder … (PDF)

Wil je reageren op dit blogbericht? Schrijf dan een reactie op je eigen site en stuur een trackback naar https://onderwijsethiek.nl/onderwijs/jaccuse-een-aanklacht-tegen-de-rechtsstaat/trackback/ of stuur je reactie per e-mail en vermeld daarbij de permalink van ons bericht (HTML-codes zijn toegestaan).

Eén reactie op “J’accuse…! Een aanklacht tegen de rechtsstaat”

  1. Dit is de tweede keer in mijn bijna 17-jarige loopbaan van onderwijsblogger dat ik me heel druk maak over de kwaliteit van de Neder­landse rechtsstaat. De eerste keer ging het om een onmiskenbare rechterlijke dwaling: iemand werd vanwege zijn geaardheid de toe­gang tot de studie Orthopedagogiek ontzegd, terwijl hij van onbesproken gedrag was en desgevraagd een justitiële Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) kon overleggen. Dat was in 2009. Een jaar later zou artikel 7.42a WHW (het Iudicium Abeundi) kracht van wet krijgen.