Jan Arentsz op BNN (II): de mantelzorger

/

In de tweede aflevering van de BNN-serie De School komt Femmie ten tonele. Het is mei-juli 2013 en ze zit in de vierde klas havo. Bij haar moeder is niet zo lang geleden een hersentumor verwijderd, maar het gaat inmiddels weer redelijk. Moeder is eenzijdig doof geworden en ze is nog erg vergeetachtig. Femmie werkt 4 à 5 dagen per week op de supermarkt van haar ouders en verder moet ze twee avonden per week oppassen. Ze is veel absent en ze komt met de verzuimcoördinator in conflict omdat ze vergeet haar verzuimbriefjes in te leveren. Ter verontschuldiging voert ze aan dat ze het hartstikke druk heeft buiten school, dat ze thuis ‘alles’ moet regelen en dat het hoofd haar omloopt, zoals met die verzuimbriefjes. Maar tot woede van Femmie oordeelt de verzuimcoördinator dat ze zich onttrekt aan haar verantwoordelijkheden.
In de afstandelijke registratie van de reality-TV blijven haar persoonlijke omstandigheden helaas onderbelicht. Alleen krijgen we in de later opgenomen ‘liveshow’ te horen dat ze (na havo-4) per 1 september is overgestapt naar de beroepsbegeleidende variant van de kappersopleiding in het mbo. Wat was er mei-juli 2013 met Femmie aan de hand? Ze heeft buitenschoolse werkverplichtingen, maar als ik het goed begrijp, moeten we haar veeleer een jonge mantelzorger noemen. Ze was zwaar overbelast, tegen wil en dank, door de combinatie van gezins-, werk- en schooltaken. Dat maakt me nieuwsgierig: heeft de leerplichtambtenaar beleidsruimte om haar als mantelzorger vrij te stellen van een deel van haar schoolse aanwezig­heids­verplichtingen? Op de site van Ingrado levert de zoek­term ‘mantelzorg’ niets op. Op de zeer informatieve leerplichtsite van de gemeente Woerden wordt mantelzorg evenmin als een overmachtssituatie genoemd. Ernstige ziekte van gezinsleden geldt wel als overmacht, maar Femmie’s moeder leed inmiddels niet meer aan een acute ziekte: ze had ‘slechts’ handicaps die haar belemmerden in haar functioneren.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.