Jan Arentsz op BNN (III): de mobieltjes

/

In de BNN-serie De School worden de vierdeklassers havo van de CSG Jan Arentsz geportretteerd. Op┬ádeze school mogen leerlingen hun smartphone (mobieltje) mee de klas in nemen, maar tijdens de les mogen ze het uiteraard niet gebruiken. Naar aanleiding van de vierde aflevering werpt edublogger Wilfred Rubens (29/1/2014) de vraag op of leraren goede didactische redenen hebben sociale media en mobiele technologie in de klas te gebruiken. Hij beantwoordt die vraag positief. In onder­staand schema vat ik zijn argumenten pro en contra samen. De houdbaarheid van zijn conclusie staat of valt met de haalbaarheid van de condities die hij in de derde kolom introduceert. Is het plausibel dat men van middelbare scholieren kan verwachten dat ze hun smartphone taakgericht in de klas gebruiken en dat ze de zelfdiscipline opbrengen om zichzelf tijdens de lessen van niet-taakgebonden gebruik te weerhouden? Ik heb er een hard hoofd in. Voor de meeste scholieren fungeert de smartphone als de navelstreng waarmee ze liefst alle uren van de dag aan hun sociale netwerk verbonden zijn.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

4 reacties op “Jan Arentsz op BNN (III): de mobieltjes”

 1. Moeten we overwegen sociale media en mobiele technologie in de klas te gebruiken? Wilfried Rubens vergeet een paar argumenten pro en contra. Een extra contra-argument in de tweede kolom is dat leerlingen hun smartphone misbruiken voor taakgebonden fraude bij het maken van toetsen (spieken en voorzeggen). Ik denk dat zijn tegenargument in de derde kolom zal luiden: de verbodsbepalingen inzake het taakgebonden misbruik van smartphones moeten door de leerlingen geïnternaliseerd en door de leraren consequent gehandhaafd worden.

 2. Het recente blogbericht van Wilfred Rubens is een echo van een discussie die in 2011/2012 gevoerd werd over de voors en tegens van sociale media en mobiele technologie in de klas:
  Nationale Academie voor Media en Maatschappij (30/5/2011a, 30/5/2011b): Mobieltjesbeleid op scholen ware chaos, Scholen radeloos over mobieltjes.
  NOS (30/5/2011): Mobieltjes zijn probleem in de klas.
  Johan Gielen (Docentenplein 15/6/2011): Scholen radeloos over mobieltjes (…)
  Lente in het Onderwijs (website sinds eind 2011): Deel uw ervaringen betreffende didactische toepassingen van sociale media en mobiele technologie in de klas!
  Hannes Minkema (Twitter 22/12/2011): Typerend dat @onderwijslente uitgevent wordt door viertal dat zelf niet als docent in het onderwijs werkt maar wel graag op leraren afgeeft.
  Marcel Kesselring (Frankwatching 30/12/2011): (…) Weg met angst voor sociale media!
  Rien Bijlsma (Wauwel 2/1/2012): Onderwijsvernieling ja of nee?

 3. Het lectoraat Nieuwe Media van Driestar Educatief experimenteert met spertijden en chatpauzes voor mobieltjes in de klas (Reformatorisch Dagblad 7/2/2014).

 4. […] men dan iets bedenken om recreatief en frauduleus gebruik tijdens de contacturen tegen te gaan (Onderwijsethiek 30/1/2014). Om spieken met behulp van smartwatches te voorkomen, zal men, in het voetspoor van de Hogeschool […]