Je geld of je leven!

/

Give me your money before I hit you [with my gun]! Give me your money or die! In de Engelse taal zijn beide formuleringen in zwang om iemand, onder bedreiging van extreem geweld, geld af te persen. In een taaloefening voor groep 7/8 van een Engelse basisschool werd een derde, plastische variant gepresenteerd: Hand … the money before … put a bullet through your head! Het was een invulopdracht om het gebruik van IK en MIJ te oefenen. Dus: hand me the money before I put a bullet through your head.
De moeder van één van de leerlingen tekende daartegen protest aan. Zo’n afschuwelijke tekst is misschien bruikbaar in een les Burgerschapvorming. Maar volgens haar mag deze niet, alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, in een taaloefening worden op­genomen. De school heeft haar excuses aangeboden. Bij nader inzien was dit een ongepaste oefenzin. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat de leerkrachten er nog wel over hebben nagepraat. Was de zin ongepast doordat de bedreiging te plastisch was vormgegeven (een kogel door je kop)? Of doordat het immorele karakter ervan was afgezwakt (niet YOUR money maar THE money)? Of was de zin ongepast omdat er geen morele veroordeling was ingebouwd tegen burgers die zich van vuurwapens bedienen en tegen burgers die zich aan bedreiging of afpersing schuldig maken?
Bron: Daily Telegraph (8/5/2015)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Je geld of je leven!”

  1. Voorbeeld van een ingebouwde morele veroordeling: “Hand me the money”, roared the highwayman, “before I put a bullet through your head.”