Jeugdcriminaliteit?

/

Eén van mijn vorige berichten ging over preventieve kluisjescontrole, tassencontrole en fouillering op school, uitgevoerd door de politie, met het doel jeugdcriminaliteit op te sporen en te voorkomen. De voorzitter van de VO-raad wijst erop dat deze politio­nele acties de pedagogische vertrouwensrelatie tussen leerling en school kunnen ver­storen. Ik ben het met hem eens. Eén van de heikele punten is dat iets door de politie wellicht reeds als crimineel gedrag wordt aangemerkt, terwijl de school dat alleen nog maar als ongewenst gedrag of als overtreding van de schoolregels beschouwt. Bijvoorbeeld:
A) Sommige jongeren maken met hun mobieltje seksueel getinte naaktfoto’s van zichzelf of van elkaar (Dagblad De Pers 10-7-2007). Als de gefotografeerde jonger is dan 18 jaar, spreekt de wetgever van kinderporno. Niet alleen de verspreiding, maar ook reeds het bezit ervan is een misdrijf.
B) Sommige jongeren van middelbareschoolleeftijd hebben seks met elkaar. Als één van beide partijen jonger is dan zestien jaar, is dat volgens de letter der wet een misdrijf, althans als de betrokkene, de ouders of de Raad voor de Kinderbescherming bereid is daarover een klacht in te dienen.
C) Sommige jongeren maken gebruik van een vervalst identiteitsbewijs (of een ver­valste kopie ervan) om de leeftijdsgrens van een disco, een coffeeshop of een drank- c.q. tabaksverkoper te omzeilen. Dat is een misdrijf.
D) Sommige jongeren gebruiken drugs en het bezit daarvan is een misdrijf. In Neder­land wordt bezit van een kleine hoeveelheid voor eigen gebruik (hasj en wiet tot 5 gram, heroïne en cocaïne tot 0,5 gram, xtc tot 1 pil) weliswaar niet strafrechtelijk vervolgd, maar de politie mag het spul wel confisqueren.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Jeugdcriminaliteit?”

  1. Bovendien kan jeugdcriminaliteit door een politie-actie op school in de hand worden gewerkt:
    E) Een leerling kan zich namelijk laten verleiden tot belediging van een ambtenaar in functie. Volgens het Wetboek van Strafrecht is dat een misdrijf, dat kan worden bestraft met een forse geldboete, maar zelfs ook met een gevangenisstraf van maximaal 4 maanden.

  2. Justine Pardoen (Ouders Online 21/10/2011) meldt een nieuwe ontwikkeling ad A. In aansluiting op een Europees verdrag heeft de Nederlandse wetgever bezit en verspreiding van pornografisch (beeld-)materiaal strafbaar gesteld, ook als het gaat om materiaal dat door 12- tot 18-jarigen gemaakt is met het oog op communicatie met leeftijdgenoten. Dus niet alleen worden bestraft volwassenen die direct of indirect minderjarigen seksueel misbruiken, maar ook minderjarigen die vrijwillig, op eigen initiatief, zonder commercieel oogmerk, seksueel getinte afbeeldingen maken en vertonen, waaraan volwassenen part noch deel hebben.