Jongeren berechten jongeren (II)

/

In een recente kamerbrief (5/7/2012) heeft staatssecretaris Teeven zich uitgesproken tegen het voorstel van Marcouch c.s. om ‘peer courts’ op te richten waar jongeren bij kleine vergrijpen door leeftijdgenoten berecht worden. Desalniettemin zal het ministerie zich ‘niet verzetten tegen de bereidheid van politie en OM in Amsterdam om mee te werken aan een kortstondige pilot’ teneinde zo’n jeugdrechtbank op Amerikaanse leest te beproeven.
De Vlaamse schrijver Frank Adam trekt de denklijn van Marcouch naar het onderwijs door. Zou je ‘peer courts’ kunnen instellen voor overtreders van de schoolregels? Op sommige Amerikaanse scholen komt dat inderdaad voor. Leerlingen die de lokale ‘honors code of academic integrity’ schenden, worden door medeleerlingen berecht. Past dergelijke ‘democratische’ tuchtrechtspraak in het ideaal van een rechtsveilige, rights-respecting school? Frank Adam vindt van niet. In de ondeugende fabel De Rechtvaardig­heidsjuf van Mechelen heeft hij zijn afschuw verwoord.
Tag: Rechtsveilige school (Onderwijsethiek 11/1/2010, 18/8/2010, 15/2/2011, 20/2/2011).

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.