Jongeren berechten jongeren

/

Ahmed Marcouch (PvdA) wil jeugdrechtbanken invoeren (Spitsnieuws 4/11/2011). Samen met CDA en GL heeft hij daartoe in de Tweede Kamer een motie ingediend. Wat hij bedoelt is niet een ‘juvenile court’, maar een ‘peer court’ (ook wel ’teen court’ of wel youth court genoemd): jongeren die zich aan kleine vergrijpen schuldig hebben gemaakt, worden door jongeren berecht. Volgens de indieners is dit soort rechtspleging in de V.S. zeer effectief gebleken. De recidive van aldus berechte ‘first offenders’ is namelijk lager dan die van jeugdige wetsovertreders wier zaak door de politierechter (c.q. door functionarissen van het bureau HALT) is afgedaan. Er wordt overigens niet toegelicht of de wetsovertredingen in de vergelijkingsgroep even zwaar waren, noch of recidivisten in die groep buiten beschouwing zijn gelaten.
Op verzoek van staatssecretaris Teeven is de motie aangehouden, onder de toezeg­ging dat hij de haalbaar- en wenselijk­heid serieus zal onderzoeken en dat hij binnen drie maanden met een reactie zal komen. Inmiddels hebben de HALT-bureaus en de Raad voor de Rechtspraak al laten weten dat ze de voorgestelde denkrichting interessant vinden (Nu.nl 6/11/2011).
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Jongeren berechten jongeren”

  1. […] Jongeren berechten jongeren (II) […]