Jongerentaal: fuck you

/

Op een demonstratie “Zwarte piet is racisme”, op 16 november jongstleden in Amsterdam, is één van de sprekers, Al-Jaberi, gearresteerd omdat hij zich beledigend over het Koningshuis zou hebben uitgelaten. Onlangs heeft het O.M. zelfs aan­gekondigd dat hij wegens majesteitsschennis vervolgd zal worden. Hij had namelijk geroepen: ‘Fuck de koning, Fuck the koningin, Fuck de monarchie!’ Hij vond het blijkbaar nodig zijn afschuw van de zwarte decembertradities kracht bij te zetten door ook onze orangistische staatsvorm te verwensen.
Het lijkt mij dat deze arrestatie op een misverstand berustte. De politie had niet de benodigde talenkennis om zijn uitlatingen te begrijpen. Fuck you! betekent in de jongerentaal zoveel als ‘Rot op!’ Fuck de monarchie betekent dan zoveel als: Weg met de monarchie. Bovendien was de politie niet vertrouwd met een recent hoogtepunt uit de jongerencultuur. De uitlatingen van Al-Jaberi lijken veeleer geënt op de vertwijfelde uitroep van Sandor ‘The Hound’ Clegane, de ongeridderde antiheld uit de Game of Thrones: ‘Rot op met je Koninklijke Garde, Rot op met je stad, Rot op met je Koning!’

| Sandor Clegane: I lost half of my men. The Blackwater is on fire.
| King Baratheon: Dog, I command you to go back up there and fight!
| Dwarf Lannister: You’re in the Kingsguard, Clegane, we must beat
| them back or they’re going to take the city… your King’s city.
| Sandor Clegane: Fuck the Kingsguard. Fuck the city. Fuck the King!

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

4 reacties op “Jongerentaal: fuck you”

 1. Er zijn zelfs Game of Thrones T-shirts op de markt. In relatie tot jongeren stellen de autoriteiten hun gezag in de waagschaal als ze de uitlatingen van jongeren niet in hun subculturele context interpreteren. Maar hier gaat het bovendien om de internationale reputatie van de Nederlandse democratische rechtsstaat. In het buitenland krijgt men de indruk dat de Nederlandse autoriteiten een politieke dissident vanwege diens republikeinse gedachtengoed de mond trachten te snoeren.
  UPDATE I: Op Joop.nl, de opiniesite van de VARA (7/5/2015), geeft Al-Jaberi zijn zienswijze op de gebeurtenissen d.d. 16 november. Hij noemt Fuck de koning in één adem met Fuck racisme. Dan ligt de Thrones vertaling minder voor de hand (de koning kan me de bout hachelen, hij kan naar de maan lopen). Hij bedoelt gewoon: Weg met de koning.
  UPDATE II: De advocaat van Al-Jaberi (VK 8/5/2015) wijst erop dat de demonstratie d.d. 16 november was goedgekeurd door de burgemeester. De demonstratie verliep vreedzaam en door Al-Jaberi werd de orde niet verstoord. Vanwaar dan toch dit eigengereide optreden van de politie? [De advocaat sluit blijkbaar uit dat de politie in opdracht van het O.M., de derde poot van de driehoek, optrad.]
  UPDATE III: Het was dus een demonstratie in de druilerige regen. Er waren honderd demonstranten op de been en misschien wel evenzovele politieagenten (hetzij in uniform dan wel in burger). Het is dan zeer wel denkbaar dat Al-Jaberi in metaforische zin van het koningshuis sprak. Nam hij het staatsgezag op de korrel, waarvan de politie de representant is? Bedoelde hij: rot op met jullie staatsgezag dat ons, vrije burgers, knevelt in ons verzet tegen de allegorische intocht van een blanke meester en zijn blackface knechten? Dat pleit dus voor de Thrones vertaling. De uitlatingen van de spreker zijn noch antimonarchistisch noch anarchistisch: hij verzet zich slechts tegen een samenleving die de sterke arm van de overheid inzet om een racistische traditie in stand te houden.

 2. D66 heeft Kamervragen gesteld aan de ministers van Algemene Zaken en van Veiligheid & Justitie (7/5/2015).

 3. Sidney Smeets en Tim Vis (Spong Advocaten) hekelen de dolgedraaide vervolgingsfabriek van het O.M., waarin de beslissingen vaak door gemandateerde parketsecretarissen of assistent-officieren worden genomen in plaats van door een weldenkende Officier van Justitie (VK 13/5/2015).

 4. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak op 28 mei geseponeerd. De politie trad overigens niet dan na ruggespraak met het O.M. tegen Al-Jaberi op.
  UPDATE: Het O.M. heeft erkend dat Al-Jaberi ten onrechte vervolgd is (The Post Online 4/9/2015).