Judicium Abeundi: studenten vogelvrij?

/

Studenten die ongeschikt zijn voor de beroepsuitoefening, mogen uit de opleiding worden verwijderd. Dat staat in de wet (art.7.42a WHW). Wie de wetsgeschiedenis gevolgd heeft, weet dat dit wetsartikel uitsluitend bedoeld is om bijvoorbeeld een co-assistent te kunnen wegsturen als hij patiënten of andere betrokkenen telkens weer onheus bejegent. Maar voor terzake­kundigen was het van meet af aan duidelijk dat de wetstekst zelf veel te ruim geformuleerd is, waardoor studenten praktisch vogelvrij worden. Vergelijk het met een krankzinnigenwet die zo ruim geformuleerd is dat ook politieke dissidenten kunnen worden opgesloten omdat ze een gevaar voor de maatschappij vormen. Lisa Westerveld, oud-voorzitter van de LSVb, heeft onlangs op het weblog Vrij-Zinnig gesignaleerd dat artikel 7.42a inderdaad door een instellingsbestuur misbruikt is. Het gaat om de volgende casus bij het Instituut Sociale Opleidingen van de Hogeschool Rotterdam.
Een student heeft ernstig gefraudeerd met zijn stage: hij wilde studiepunten krijgen voor een stage die hij niet gelopen had en daartoe had hij bewijsstukken vervalst (Profielen 2/10/2012). Voor straf mag de boosdoener gedurende de rest van het studiejaar geen tentamens en examens meer afleggen. Hij komt er nog goed af, want gezien de zwaarte van het vergrijp had de examencommissie ook op grond van artikel 7.12b lid 2 WHW aan het CvB kunnen vragen hem uit de opleiding te verwijderen. Maar kennelijk was het hogeschoolbestuur ontevreden met deze coulante beslissing van de examencommissie. Daarbij dook echter het probleem op dat het CvB niet bevoegd is beslissingen van de examencommissie te vernietigen. Daarom besloot het CvB in overleg met de ISO-directie de student op grond van artikel 7.42a uit de opleiding te verwijderen, met het argument dat hij zich door zijn fraude ongeschikt heeft getoond voor de beroepen waartoe de hogeschool opleidt. Uit het desbetreffende persbericht (4/10/2012) kan worden opgemaakt dat het CvB hem tevens de toegang tot de andere opleidingen van de hogeschool wil ontzeggen.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

Eén reactie op “Judicium Abeundi: studenten vogelvrij?”

  1. http://www.hbmgmt.com

    Wow cuz this is extremely excellent work! Congrats and keep it up.