Juf, hartelijk dank!

/

Lezeres Mummy vraagt zich in Times Online af: is het normaal dat de klasse­vertegenwoordiger aan het eind van het schooljaar met de pet rondgaat om een afscheidscadeau voor de juf te bekostigen? Op de school van haar kinderen wordt door de oudercommissie een jaarlijks richtbedrag van 25 pond (29 euro) per gezin genoemd, dat in cadeaubonnen aan de juffen en meesters wordt aangeboden. Onder­wijsredacteur Sarah Ebner houdt een kleine lezersenquête. Nee, dat is niet normaal: 70% van de Britse respondenten wordt niet met een richtbedrag geconfronteerd. Bij de overigen ligt het richtbedrag meestal in de buurt van de 5 of 10 pond, doch de meesten vinden 10 pond al buitensporig veel. Maar het is op Britse basisscholen dus heel normaal dat de leerkracht aan het eind van het schooljaar (en soms ook met kerstmis) een substantiële attentie van de leerlingen of hun ouders krijgt.
Gegeven deze gewoonte, is het begrijpelijk dat men een kleine, anonieme financiële bijdrage prefereert boven een ongebreidelde stroom van bonbons, flessen wijn, koffiemokken-met-opdruk, sierkaarsen etcetera. Door de gevers te anonimiseren voorkomt men dat het geven van dure cadeautjes als een verplichting wordt ervaren en dat leerlingen (of hun ouders) elkaar in vrijgevigheid menen te moeten over­troeven. Ook ondervangt men zodoende het risico dat bij ouders het idee postvat dat onderwijsgevenden omkoopbaar zijn of dat hun kinderen zouden worden achter­gesteld als ze niet met cadeautjes over de brug komen.
Maar uit de lezersreacties blijkt dat vele ouders het beter zouden vinden als die cadeaubonnen helemaal worden afgeschaft en dat kinderen gewoon een mooie tekening voor de juf maken. Ik zou zeggen: leg in de schoolregels vast dat de professionals in principe geen giften of geschenken mogen aannemen, maar dat de klassevertegenwoordiger eventueel namens de klas een bos bloemen mag over­handigen, zolang de waarde daarvan niet meer dan tien euro bedraagt.
Bron: Times Online 18/6/2008, 18/7/2009a, 18/7/2009b.
Tags: Professioneel integriteitsbeleid; Schoolkosten.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Juf, hartelijk dank!”

  1. Hier een nieuwe bijdrage over het onderwerp. Max Davidson schrijft in de Daily Telegraph (1/12/2009) over het kerstgeschenk voor de juf.

  2. […] meesters hebben wel eens een attentie verdiend voor al hun lieve inspanningen. Bijvoorbeeld aan het eind van het schooljaar, of misschien op hun verjaardag. Er zijn ook scholen waar de leerkrachten eenmaal per jaar tezamen […]