Juridisering op school

/

De 120 brugklassers van het katholieke Lycée de Berlaymont (Waterloo) zouden maandag per bus op schoolreis gaan naar Disneyland Parijs. Maar een paar dagen daarvóór kregen dertig leerlingen onverwachts te horen dat ze niet mee mochten: ze hadden in het afgelopen jaar te veel strafpunten gehaald (L’Avenir 28/6/2013). Een moeder liet het er niet bij zitten en eiste uitleg van de directeur. In de schoolgids was deze supplementaire straf niet geregeld. Hij erkende dat er een planningsfout was gemaakt met het busvervoer. Maar in plaats van te loten, had hij het pedagogisch juister geacht om de brave leerlingen een voorkeursbehandeling te geven.
Waarom heeft dit bericht de krant gehaald? Er had geen haan naar gekraaid wanneer in de schoolregels was bepaald dat de school zich het recht voorbehield leerlingen van deelname aan excursies uit te sluiten als ze te veel strafpunten op hun conduitestaat hadden staan. Maar bij deze maatregel kon de directeur zich niet op enige schoolregel beroepen. Hij staat aan de schandpaal omdat hij zich door persoonlijke willekeur heeft laten leiden. In grote scholengemeenschappen wordt het geenszins verwerpelijk geacht de relaties met leerlingen en ouders te juridiseren: alles is dichtgetimmerd in schoolregels en vaste procedures die door de Medezeggenschapsraad bekrachtigd zijn. Soms gaat men zelfs zo ver overtreding van de schoolregels te criminaliseren in een strafblad en een sanc­tieladder die oploopt van berisping tot schorsing en verwijdering. In dit gejuridi­seerde klimaat eist de school een grote vrijheid van handelen op zolang zij binnen de grenzen van de vastgestelde regels en procedures blijft. De handelwijze van de Waalse schooldirec­teur wordt nieuwswaardig geacht omdat hij die grenzen overschreden heeft.
De juridisering van het handelen van scholen heeft uiteraard zijn weerslag op het handelen van de ouders. Om de belangen van hun kinderen te beschermen, voelen ze zich genoopt de juridische kant van de zaak uit te pluizen. Als zij menen dat de school onrechtvaardig of onredelijk tegen hun kinderen optreedt, halen ze de reglementen erbij of vragen ze zelfs advies bij juridische deskundigen. Het actualiteitenprogramma KRO-Brandpunt (16/6/2013) heeft een item aan deze ouderlijke ‘claimcultuur’ gewijd: men vindt het schokkend dat ouders in een juridiserende modus schieten, terwijl scholen toch het beste met hun kinderen voor hebben.
Lees verder … (PDF)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.