Jutta Allmendinger over huiswerk

/

Op Duitse scholen wordt gewoonlijk slechts van 8 tot 13 uur les gegeven. Er gaan steeds meer stemmen op om de schooldag te verlengen tot 16 uur. De belangrijkste reden voor de invoering van zo’n Ganztagsschule is dat beide ouders dan meer ruimte hebben voor serieuze arbeidsmarktparticipatie. Een paar weken geleden heeft de vooraanstaande onderwijsonderzoeker Jutta Allmendinger zich in het debat gemengd (Die Welt 28/7/2013, Trouw 8/8/2013). Invoering van de verlengde schooldag is volgens haar een wezenlijke voorwaarde voor gelijke kansen in het onderwijs. Zij vindt het onverantwoord dat een belangrijk deel van de begeleidingstaken van de school in de vorm van huiswerk op de ouders wordt afgewenteld. Niet alleen ontbreekt het werkende ouders aan de nodige tijd, maar ook zijn vele ouders onbekwaam om hun kinderen in hun schooltaken te begeleiden: hetzij door hun lage opleidingsniveau dan wel door hun gebrekkige beheersing van de taal waarin het onderwijs wordt gegeven. Zij bepleit een huiswerkloze school. In de verlengde schooldag wordt de leerstof niet alleen aangeboden en toegelicht, maar worden leerlingen ook ondersteund in de verwerking ervan. Met dit voorstel bouwt Allmendinger voort op haar boek Schulaufgaben, dat een jaar geleden verschenen is. Het behoort wat haar betreft tot de opdracht van het basis- en voortgezet onderwijs een doelmatige leeromgeving te bieden waarin iedere leerling de gestelde onderwijsdoelen zonder aanvullende ‘Hausaufgaben’ kan bereiken.
Zie ook: Bild (30/7/2013, 31/7/2013, 7/8/2013); Deutschlandfunk (14/8/2013); Huiswerkbegeleiding op school (19/3/2012)

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.