Kamer eist opheldering over langstudeerder

/

Hoe definieert u een langstudeerder? De leden van de Tweede Kamer hebben nog steeds geen flauw idee wat staatssecretaris Halbe Zijlstra (VVD) precies bedoelt in zijn wetsontwerp. Of doen ze in deze verkiezingsperiode nog even alsof hun neus bloedt? De CDA-fractie veronderstelt in het Commissieverslag: Langstuderen betekent ‘niet meer en niet minder dan dat studenten langer over hun studie doen dan de studielast van de opleiding vereist. De langstudeerders­maatregel [3000 euro collegegeldtoeslag] wordt pas opgelegd (…) als zij langer over hun studie doen dan de studielast vereist, met een uitloop van maximaal één jaar in de bachelorfase en één jaar in masterfase.’ Maar anderzijds vraagt zij met droge ogen: Hebben wij goed begrepen dat studenten die de [eenjarige] propedeuse [van een vierjarige hbo-opleiding] hebben afgerond en daarna een universitaire bachelor willen volgen, ‘maar drie jaar hebben voor het behalen van hun [driejarige] universitaire bachelor (…) en (…) geen uitloopjaar hebben, omdat zij al een jaar hebben verbruikt om hun hbo-propedeuse te halen?’ Het siert de CDA-fractie dat zij de moed heeft gehad opheldering te eisen over het lot van omzwaaiers: de overige fracties doen er het zwijgen toe en de PVV laat in het Commissieverslag überhaupt niets van zich horen. Alleen de SP-fractie stelt een verwante kwestie aan de orde: mogen studenten die omzwaaien van een twee- naar een driejarige masteropleiding in totaal vier jaar boetevrij studeren?
De fracties van CDA en SP hadden hun vragen overigens nog wat scherper kunnen formuleren: (a) Klopt het dat het aantal inschrijvingsjaren dat een student met ingang van 1/9/2011 zonder collegegeldtoeslag in het hoger onderwijs mag studeren, berekend wordt op basis van de cursusduur (vermeerderd met één uitloopjaar) van de eerste wo- of hbo-opleiding waar hij op 30 september van enig studiejaar (gerekend vanaf 30/9/1991) stond ingeschreven? (b) Klopt het dat de cursusduur van deeltijd­opleidingen in dit verband gelijk wordt gesteld aan de cursusduur van voltijdse opleidingen? (c) Klopt het dat een student die, gerekend vanaf 1/9/1991, op 30 sep­tember van enig kalenderjaar (welk dan ook) in enig studiejaar (welk dan ook) van enige wo- of hbo-opleiding (welke dan ook) stond ingeschreven, geacht wordt dat gehele studiejaar te hebben verbruikt? (d) Klopt het dat elk aldus berekend inschrij­vingsjaar in mindering wordt gebracht op het aantal inschrijvingsjaren dat hij met ingang van 1/9/2011 zonder collegegeldtoeslag mag studeren in het hoger onderwijs?
Bron: Verhoging Collegegeld Langstudeerders (dossier 32618); Commissieverslag d.d. 23/2/2011.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

2 reacties op “Kamer eist opheldering over langstudeerder”

  1. Het wetsvoorstel van Halbe Zijlstra…

    Gisteren heeft staatssecretaris Zijlstra (VVD) het wetsvoorstel Verhoging Collegegeld Langstudeerders naar de Tweede Kamer gestuurd. Het is mede-ondertekend door zijn partijgenoot Frans Weekers (Financiën) en EZ-minister Maxime Verhagen (CDA). Waar gaa…

  2. […] over het wetsvoorstel Verhoging Collegegeld Langstudeerders (32618). De nota geeft antwoord op de informatieve vragen die de Vaste Kamercommissie over het wetsvoorstel heeft ingediend. Ik dénk dat ik het nu begrijp, […]