Kerstmis op school (II)

/

Openbare basisschool De Wateringe te Hellevoetsluis telt ongeveer 135 leerlingen. Op deze opbrengstgerichte ‘high performance school’ wordt samengewerkt en geïnnoveerd om alle leerlingen te laten excelleren, al naar hun individuele capaciteiten. De Oudervereniging (OV) telt maximaal negen leden, die gekozen worden door de ouders. Zij beheert het schoolfonds, dat gevoed wordt door de vrijwillige ouderbijdragen (dit schooljaar door de Medezeggen­schaps­raad vastgesteld op 50 euro per kind, maar minvermogende ouders kunnen beroep doen op het gemeentelijke Sport- en Cultuurfonds). Van dit bedrag worden onder meer het schoolreisje, de feesten en de sportactiviteiten betaald. De leden van de OV assisteren en coördineren bij vele schoolactiviteiten en vormen samen met het onderwijsteam de ruggegraat van de school­organisatie. De OV komt maandelijks in openbare vergadering bijeen, waar ook leden van het onderwijsteam en van de directie aanschuiven.
Op donderdagavond 21 december zou een kerstmaaltijd worden gehouden en de leerlingen zouden ieder één gerecht meebrengen. Maar de OV had besloten dat leerlingen van deze kerstviering zouden worden uitgesloten als hun vrijwillige ouderbijdrage niet was betaald. De ouders van zeventien leerlingen werden daarover aangeschreven, waarna de ouders van tien leerlingen hun ‘schuld’ alsnog vereffenden.
Twee ouders (waaronder Doortje, een dissident uit de OV) waren zó verontwaardigd over deze financiële chantage dat ze het Algemeen Dagblad (19/12/2017) inseinden met de aankondiging dat ze op eigen houtje voor de zeven resterende kinderen een concurrerende kerstmaaltijd in het Buurthuis organiseerden. Uiteindelijk haalde de school bakzeil: ook de kinderen van de ‘wanbetalers’ mochten naar de kerstviering op school. Maar Doortje werd uit de OV gezet omdat ze uit de school had geklapt.

Alle reactiemogelijkheden zijn voor dit bericht momenteel gesloten.

3 reacties op “Kerstmis op school (II)”

  1. Op 21 december heeft Kirsten van den Hul (PvdA) over dit incident Kamervragen gesteld aan minister Slob. Het gaat enerzijds om het vrijwillige karakter van de Vrijwillige Ouderbijdrage, maar anderzijds ook om het onprofessionele handelen van de school, die een aantal leerlingen willens en wetens heeft vernederd en buitengesloten.
    UPDATE: Minister Slob heeft de Kamervragen beantwoord (7/3/2018a, 7/3/2018b). Hij houdt zich op de vlakte. Per separate post heeft hij ook een Kamerbrief over de vrijwillige ouderbijdrage gepubliceerd. Hij vindt dat leerlingen enerzijds niet mogen worden buitengesloten als de ouderbijdrage niet betaald wordt, maar dat ze anderzijds wel mogen worden buitengesloten als het om extra activiteiten gaat. Snap je dat nou juffrouw Snip?

  2. Op de website van RTL-nieuws (20/12/2017) wordt door diverse betrokkenen nagepraat over het incident. Ook de PO-raad geeft commentaar. En we krijgen inzage in de brief van de Oudervereniging, waar het allemaal mee begon.
    Ik vind het trouwens best een interessante opzet voor een kerstviering, met het inbrengen van thuis klaargemaakte gerechten. Maar hoe hebben ze dat eigenlijk geregeld met het onderscheiden dieet van halal- en niethalal-eters? Heeft dat nog meegespeeld in het besluit van sommige ouders om hun ‘achterstallige’ ouderbijdrage niet te betalen? Gezien de personele samenstelling van de Oudervereniging zitten er aardig wat allochtone leerlingen op deze school.

  3. […] en van de onderwijsgevenden hun gevoel van eigenwaarde verliezen. Extreme voorbeelden zijn die openbare basisschool die kinderen de toegang tot de kerstviering ontzegde omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage […]